یک کارشناس صنعت خودرو گفت: واردات خودرو و قطعات خودرویی از چین صنعت خودرو داخلی را تهدید میکند.

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، شهرام آزادی - عضو هیات علمی گروه خودرو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - اظهار کرد: تجربه 20 سال گذشته نشان میدهد که ممکن است در آینده چینیها بسیاری از بازارهای جهانی را فتح کنند.
وی با بیان اینکه شاید 20 سال پیش کسی تصور نمیکرد بازار کالاهای الکترونیکی از جمله کامپیوتر توسط تولیدکنندگان چینی فتح شود، خاطرنشان کرد: علت اصلی این وضعیت پایین بودن قیمت تمام شده تولید کالاهای صنعتی در چین است که موجب شده این کشور بتواند با مزیت قیمتی وارد بازار سایر کشورها شود.
عضو هیات علمی گروه خودرو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ادامه داد: بنابراین اگر محدودیتهای خارجی ادامه یافته و برندهای معتبر خودروسازی جهان از ارائه تکنولوژی و قطعات به قطعهسازان و خودروسازان داخلی خودداری کنند صنعت خودرو ایران به ناچار رویکرد بیشتری به سمت تولیدکنندگان چینی خواهد داشت.
وی افزود: در یکی دو سال اخیر نیز برخی از قطعات الکترونیکی حساس خودرو مانند ECU و سیستم ترمز ABS که در گذشته از سوی شرکتهای آلمانی زیمنس و بوش تامین شد از کشور چین وارد میشود.
آزادی با بیان اینکه در این شرایط سطح نظارتها بر کیفیت خودروها و قطعات وارداتی از چین باید افزایش یابد، تصریح کرد: تاکنون نیز واردات قطعات از کشور چین تاثیرات نامطلوب قابل توجهی بر کیفیت خودروهای داخلی داشته است.