چینی سازی صنعت خودرو ایران!

چینی سازی صنعت 40 ساله خودرو ایران! باورش سخت است، اما گویا این روزها با مذاکره قطعه سازان و البته خودروسازانی که تا دیروز ادعای شکوفایی وخودکفایی داشتهاند، تنورش حسابی داغ داغ است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، ماجرا از این قرار است با اعلام اخباری مبنی بر مشارکت خودروسازان ایران با چین برای تولید مشترک، ظاهراً قطعه سازان نیز قرار است با چینی ها مشارکت کنند!
دراین باره دیروز دبیر انجمن قطعهسازان از آغاز مذاکره خودروسازان بزرگ با چینیها برای تولید خودروهای چینی در ایران خبر داد و گفت: متأسفانه قطعهسازان نیز مذاکره با چینیها را برای همکاری مشترک آغاز کردهاند.
قربانی با بیان اینکه چینیها از شرایط فعلی سوء استفاده کرده و هزینه فعالیتها را افزایش میدهند، تصریح کرده است: صنعت خودرو مطمئنا با همکاری چینیها پیشرفت نخواهد کرد.
اظهارات صنعتگران نشان میدهد، در حال حاضر به دلیل وجود مشکلات و چالشهای متعدد، چرخهای صنعت خودروخوب نمی چرخد.این در حالی است که کشورمان تا چندی قبل یکی از صادرکنندگان قطعه به کشورهای مختلف بوده است و در گذشته ای نه چندان دور تعدادی از قطعه سازان ایرانی یکی از تأمین کنندههای مهم شرکتهای بزرگ خودروسازی دنیا که از آنها به عنوان غولهای اروپایی یاد میشود ،بودهاند؛ قطعاتی که کارخانههای بزرگی همچون پژو و رنو برای خریدشان هیچ تردیدی به خود راه نمیدادند.
اما چندی است که سیل واردات انواع قطعات چینی که گفته میشود از استانداردها و کیفیت لازم برخوردار نیستند، این صنعت اشتغالزا را با تهدید جدی مواجه کرده است.
به گزارش قدس آنلاین، آثار این موضوع هم اکنون در 2 بخش در صنعت خودروی ایران قابل مشاهده است؛ نخست کاهش کیفیت خودروهای تولیدی کشور و قطعات یدکی آنها و دوم در خطر قرار گرفتن قطعه سازان ایرانی و روانه شدن آنها به سوی گرداب ضرردهی و ورشکستگی.
آمار نیز نشان دهنده این موضوع است، در حال حاضر 2000 واحد قطعه سازی خودرو در کشور با حدود600 هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد؛ این در حالی است که تاکنون بیش از 1500 میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی و 750 میلیون دلار سرمایه گذاری ارزی در صنعت قطعه سازی کشور صورت گرفته
 است.
به هر حال به نظر میرسد، چینی سازی خودروهای ایرانی که پس از 40 سال فعالیت این صنعت در دستور کار تولید کنندگان قرار گرفته است، نشان میدهد عالی جنابان خودروساز حداقل تا امروز به فکر خودکفایی و درخشش این صنعت به مانند برخی از کشورها - که تولید خود را با ایران آغاز کردهاند - نبودهاند.