چینی ها خودروسازی را زیر سؤال می برند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از مذاکره خودروسازان با چینیها برای واردات قطعه چینی، ضمن اعلام اینکه چین همیشه در حال مکیدن شیره اقتصاد و بازار اقتصادی ایران است، گفت: با واردات قطعات چینی اعتبار خودروی ایرانی را در داخل و خارج زیر سؤال میبریم و این آفتی است که حیات خودروسازی کشور را تهدید میکند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، غلام محمد زارعی با اشاره به مذاکره خودروسازان ایرانی با چینیها برای واردات قطعه از چین تصریح کرد: به محض این که در فضای رسانهها مونتاژ قطعات چینی در خودروها مطرح شود، تأثیر بسیار نامطلوبی در اعتبار و شأن خودروی ایرانی خواهد گذاشت و این یکی از خساراتی است که به صنعت خودروی کشور وارد میشود.
به گزارش خانه ملت، نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامیبا بیان اینکه ما باید یک سیاست دیپلماتیک برای دور زدن تحریمها در نظر بگیریم نه اینکه برای دور زدن تحریمها قطعات چینی وارد کنیم، افزود: متأسفانه چین از شرایط تحریم ایران یک حیات خلوتی پیدا کرد تا اعتبار اقتصادی ایران را زیر سؤال ببرد و بیش از این نباید در این شرایط خود را هزینه کنیم و فضا را برای اقتصاد چین فراهم کنیم.

واردات قطعات چینی آفتی برای خودروسازان ایرانی
وی گفت: چین همیشه در حال مکیدن شیره اقتصاد و بازار اقتصادی ایران است و شیوه دیگری را تجربه نکردیم؛ بنابراین به جای این که در این شرایط تحریم یک خرید انبوهی از چین داشته باشیم و مدت مدیدی خودروی ایرانی را به دلیل غیر استاندارد بودن قطعات چینی و فضای روانی که ایجاد میکند از اعتبار بیندازیم بهتر است که یک راه حل دیپلماتیک پیدا کنیم تا شرایط تحریم را تغییر دهیم و این کار بنیادیتر و اصولیتری از آن است که به واردات قطعات چینی تن دهیم.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: البته مدتها بحث تحریم خودرویی ایران مطرح است و ادامه حیات صنعت خودرو را تهدید میکند اما به نظر میرسد این تحریمها بدتر از خود تحریمیها نیست که موجب آسیبدیدگی خودروسازان و مصرف کنندگان شده و تولید نیز دچار مشکل شده است.
تاکید کرد : با واردات قطعات چینی اعتبار خودروی ایرانی را در داخل و خارج زیر سؤال میبریم و این آفتی است که حیات خودروسازی کشور را تهدید میکند.