معاون فنی سامانه هوشمند سوخت از سواستفاده از کارتهای هوشمند ابطال منطقی طی یکسال گذشته خبرداد و گفت: کارتهای هوشمند ابطال فیزیکی به هیچ عنوان قابل استفاده نیست.
به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، شهرام رضایی در واکنش به کشف شبکه سوء استفاده از کارتهای باطل شده هوشمند سوخت گفت:در مورد کارتهای هوشمند سوخت کمافیسابق اصرار داریم که این کارتها به هیچ عنوان قابل هک شدن نیست و تنها سوء استفاده در نحوه بکارگیری این کارتها است.
معاون فنی سامانه هوشمند سوخت افزود: به عنوان مثال کنتور برق را در نظر بگیرید، کسی نمیتواند از بعد از نصب کنتور برقدزدی کند، زیرا هر میزان مصرف برق در کنتور ثبت میشود ولی قبل از آنکه کنتور نصب شود و به نوعی در پشت کنتور میتوان از برق استفاده کرد که این سوء استفاده از برق عنوان میشود.
وی تصریح کرد: کارتهای هوشمند سوخته و یا باطل شده به هیچ عنوان قابل دستکاری نیستند،زیرا این کارتها به صورت فیزیکی باطل شدهاند اما ما نوعی دیگر ابطال کارت داریم که به عنوان ابطال منطقی نامیده میشوند.
رضایی گفت: ابطال منطقی به این صورت است که صاحب کارت اطلاعات کارت سوخته شده را به شرکت ملی پخش میدهد اما به دلیل آفلاین بودن سیستم تا ابطال فیزیکی و رسیدن این اطلاعات به جایگاهها 2 ساعت زمان میبرد که ابطال فیزیکی رخ دهد. که میتوان در این یکی دو ساعت از کارتی که ابطال منطقی شده است سوختگیری کرد.
معاون فنی سامانه هوشمند سوخت با اشاره به اینکه سیستمهای شرکت ملی پخش به گونهای است که هنگامی از کارت سوخته شده سوء استفاده میشود کاملا قابل ردگیری است گفت: عدهای با استفاده از دستکاری جایگاهها درصدد سوختگیری از کارتهای ابطال شده منطقی بودهاند.
رضایی افزود: سامانه کارتهای هوشمند سوخت یک سامانه آفلاین است که این کار را برای مردم راحت میکند یعنی به هیچ عنوان نمیتوانستیم کارتهای سوخت را آنلاین کنیم زیرا قطعا مصرفکننده های ما در جایگاههای مختلف با مشکلاتی روبرو میشدند که این آفلاین بودن کارتها تنها به خاطر راحتی مردم و مصرفکنندگان بوده است.
وی گفت: همانطور که در بالا نیز اشاره کردم چون کارتها به صورت آفلاین است از ابطال منطقی تا ابطال فیزیکی بین دو تا سه ساعت زمان نیاز است که ما در روز چندین بار این کار را انجام داده و گزارش خود را به جایگاهها اعلام میکنیم تا از سوختگیری از کارتهای ابطال منطقی نیز جلوگیری کنند.
وی گفت: تعداد کارت های سوخته شده منطقی در جایگاهها زیاد نیست ولی متأسفانه عدهای سودجو هستند که از این کارتها سوء استفاده میکنند،اما اگر مصرف کنندگان و دارندگان کارتهای هوشمند سوخت اقدام به رمزگذاری در کارتهای خود کنند به هیچ عنوان این کارتها نیز قابل سوختگیری نخواهند بود.
رضایی خاطر نشان کرد: هم اکنون 37 منطقه وجود دارد که در هر منطقه اگر متخلفی شناسایی شود براساس جایگاه و براساس آن منطقه با متخلف برخورد میکنیم ولی چون هنوز هیچ حکم قضایی برای متخلفین صادر نشده است ما نمیتوانیم عدد و رقم سوء استفاده و یا حتی جریمهای برای آنها اعلام کنیم.
معاون فنی سامانه هوشمند سوخت با اشاره به اینکه هم اکنون پروندهای در خصوص این سوء استفاده در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است، گفت: من درخواست میکنم تا اجازه دهید این پرونده مسیر قانونی خود را طی کند و مراجع ذیصلاح در حال پیگیری این پرونده قضایی هستند.
رضایی افزود: هم اکنون عدد سوء استفاده کنندگان از کارتهای هوشمند سوخت در مقایسه با تراکنشهای انجام شده بسیار ناچیز است و قطع به یقین متخلفان از عواقب کار خود در هنگام استفاده سوء از کارتهای هوشمند مطلع میشوند.
معاون فنی سامانه هوشمند سوخت در پایان با اشاره به اینکه هم اکنون 30 میلیون کارت هوشمند سوخت در کشور توزیع شده است گفت: از این میزان 22 میلیون کارت هوشمند فعال و 8 میلیون کارت غیرفعال فیزیکی وجود دارد.
به گزارش فارس، اخیرا خبرهایی از کشف یک شبکه سواستفاده از کارتهای هوشمند سوخت در تهران منتشر شده است که انتشار این خبر واکنشهایی را از سوی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی و رئیس هیئت مدیره جایگاه داران و رئیس سندیکای جایگاهداران بنزین در پی داشت.