مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
کاهش تجاوز به گذرگاه عابر پیاده

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از کاهش ۲۰ درصدی تجاوز به گذرگاه عابر پیاده در پایتخت خبر داد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، سردار حسین رحیمی روز شنبه با اشاره به اینکه طرح تشدید برخورد با تجاوز به گذرگاه عابرپیاده از ابتدای هفته گذشته در تهران و در آستانه خریدهای سال جدید تحصیلی آغاز شده است، گفت: بر این اساس با بیش از 34 هزار راننده متخلف که به گذرگاه عابر پیاده تجاوز داشتهاند، در هفته گذشته برخورد شد.
وی با اشاره به اینکه براساس آییننامه راهنمایی و رانندگی و اعلام پلیس، رانندگان در صورت مواجهه با چراغ زرد باید اگر وارد تقاطع نشدهاند، برای توقف آماده شوند، افزود: متاسفانه همچنان برخی رانندگان با دیدن چراغ زرد به جای آماده شدن برای توقف، سرعت خودروی خود را بیشتر کرده و تلاش میکنند تا از چراغ قرمز عبور کنند که بر این اساس در هفته گذشته با بیش از 2200 راننده متخلف برخورد و این رانندگان ضمن جریمه یکصد هزار تومانی، 5 نمره منفی دریافت کردند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با تاکید بر اینکه در عین حال در هفته اول اجرای طرح تشدید برخورد با تجاوز به گذرگاه عابرپیاده تلاش کردیم تا به صورت ارشادی با موتورسواران برخورد شود، گفت: بر این اساس بیش از 11 هزار قبض جریمه ارشادی در این مدت در اختیار موتورسواران متخلف قرار گرفت که حدود 8000 نفر از این افراد دوره آموزش اجباری را سپری کردهاند. همچنین بیش از 3000 نفری که به واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی مراجعه کردند و 7500 نفری که به واحدهای ترخیص خودرو و موتورسیکلت در پایتخت مراجعه داشتند نیز در هفته گذشته تحت آموزش قرار گرفتند.
وی از اجرای طرح جدید آموزشی در تهران خبر داد و گفت: بر این اساس رانندگان وسایط نقلیهای که در پایتخت تصادف کنند که تصادف آنها منجر به رسم کروکی شده و یا سازشی باشد نیز برای طی دورههای آموزشی اعزام میشوند که بر این اساس طی تنها چهار روز از اجرای آزمایشی این طرح بیش از 3500 نفر از این رانندگان تحت آموزش قرار گرفتهاند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: بررسیهای پلیس در هفته گذشته نشان میدهد خوشبختانه با اجرای طرحهای آموزشی و برخوردی، تجاوز به گذرگاه عابر پیاده در پایتخت حدود 20 درصد کمتر شده است که این رقم قطعا طی هفتههای آینده افزایش خواهد یافت.
رحیمی در عین حال از کلیه عابران نیز خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات رانندگی، حتما در زمانی که چراغ عابر پیاده قرمز است، پشت خط گذرگاه عابر پیاده توقف کنند.