در شرایطی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که در صورت آزاد سازی قیمت خودرو و سپرده شدن قیمت گذاری به خودروسازان، تعرفه واردات خودرو نیز باید کاهش یافته و به تدریج حذف شود، دبیر انجمن قطعه سازان ایران معتقد است که در شرایط فعلی حذف تعرفه واردات خودرو به صلاح کشور نیست.
به گزارش «پرشین خودرو»، ساسان قربانی وضعیت فعلی صنعت خودروسازی کشور را بسیار نگران کننده توصیف کرد و ادامه داد: تغییر در تعرفه واردات ضربه بزرگی بر پیکر نیمه جان صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور وارد خواهد کرد.
وی تغییر در نرخ تعرفه را عاملی در جهت کاهش درآمد دولت عنوان کرد و گفت: در صورتی که تعرفه واردات خودرو کاهش یابد مشکلات این صنعت تشدید شده و نابودی آن دور از انتظار نخواهد بود.
قربانی اظهار داشت: در شرایطی که صنعت کاران با کمبود نقدینگی و افت تولید روبرو هستند و سرمایه گذاری جدیدی نیز برای تامین نقدینگی و افزایش تولید صورت نمی گیرد منطق حکم نمی کند که تعرفه واردات خودرو کاهش یابد.
دبیر انجمن قطعه سازان ایران با تاکید بر اینکه حذف تعرفه واردات خودرو در این مقطع به صلاح کشور نیست، افزود: در صورت کاهش تعرفه واردات خودرو و تداوم افزایش نرخ ارز، تولید خودروسازان بیش از بیش کاهش یافته و اتفاق های ناگواری برای این صنعت رخ می دهد.
وی افزود: در شرایطی که اقتصاد مقاومتی در کشور اجرا می شود حذف تعرفه واردات خودرو خلاف این تفکر است زیرا استراتژی اقتصاد مقاومتی باید براساس توسعه تولید داخلی متمرکز واستوار باشد و به همین منظور لازم است جلوی ورود کالاهایی که امکان ساخت آنها در کشور وجود دارد گرفته شود زیرا ورود کالا و قطعات خارجی کاهش منابع ارزی کشور را در پی خواهد داشت.