عصر خودرو: قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد مقداری افزایش یافته است. کاهش تولید خودرو از دلایل اصلی افزایش قیمتها عنوان شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی«عصر خودرو» به نقل ازایسنا، داوود میرخانی رشتی - مشاور انجمن خودروسازان ایران درباره دلایل کاهش تولید خودرو و اثرات آن بر قیمت خودروهای داخلی اظهار کرد: کاهش تولید خودرو موجب بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و صعودی شدن قیمتها در بازار آزاد شده است اما درباره کاهش تولید کسانی باید پاسخگو باشند که به دلایل مختلف موجب تضعیف صنعت خودرو شدند.
وی با بیان اینکه با وجود گذشت یک سال از مصوبه کارگروه حمایت از تولید در زمینه پرداخت تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی به خودروسازان تاکنون این اقدام صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: علاوه بر آن شورای رقابت حدود سه ماه بازار فروش خودروسازان را قفل و جریان ورود نقدینگی به شرکتهای خودروساز را قطع کرد که نتیجه آن کاهش بیشتر تولید قطعه و خودرو در کشور است.
مشاور انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: از آن سو نیز سازمان حمایت و کمیته قیمتگذاری خودرو در سالهای اخیر مانع از واقعی شدن قیمت خودروها شدند که همین سرکوب مالی موجب شد خودروسازان نتوانند طرحهای توسعهای برای افزایش کیفیت و تنوع محصولات را اجرا کنند.
وی افزود: در این شرایط خودروسازان نتوانستند مطالبات قطعهسازان را پرداخت کنند به این ترتیب برخی از شرکتهای قطعهسازی تعطیل شده و تیراژ تولید قطعات کاهش یافت که نتیجه مستقیم آن نیز کاهش تولید خودرو در کشور است.
مشاور انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه از سازمانهای مسوول و غیر مسوول توقع میرود در شرایط بحرانی از صنعت خودرو حمایت کنند، تصریح کرد: متاسفانه اتفاقاتی که در چند ماهه اخیر رخ داد درست عکس این انتظار بود.