به گزارش پارس تيونينگ به نقل از ایسنا ، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میزان جدید پرداخت عوارض و اسقاط خودروی فرسوده برای خودروهای تک سوخته بنزین سوز یا نفت گاز سوز را تصویب کرد.


بر این اساس، سن فرسودگی خودروهای سواری شخصی، سواری دولتی، تاکسی (سواری و ون)، مینیبوس و میدیبوس، اتوبوس درونشهری و برونشهری، کامیون و کشنده، وانت، موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه باری و مسافری تا آخر برنامه پنجم توسعه به بیست سال کاهش مییابد.
یادآور میشود که در مصوبههای پیشین دولت برای سواری شخصی ۲۵ سال، سواری دولتی ۱۵ سال، تاکسی (سواری و ون) ۱۰ سال، مینیبوس و میدیبوس ۱۵ سال، اتوبوس درونشهری ۱۰ سال و برونشهری ۱۵ سال، کامیون و کشنده ۲۵ سال، وانت ۱۵ سال، موتورسیکلت ۱۰ سال و سایر وسایل نقلیه باری و مسافری ۲۵ سال تعیین شده بود.

ممنوعیت استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده دولتی

همچنین هرگونه استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده دولتی، فروش یا واگذاری آنها در تمامی دستگاههای دولتی ممنوع است و این وسایل نقلیه بدون استفاده از تسهیلات دولتی از رده خارج میشوند.

افزایش میزان کمکهای بلاعوض به انواع خودروهای سواری فرسوده

بر اساس این مصوبه کمک بلاعوض به خودروهای مختلف شامل تاکسی ۵۰ میلیون ریال، وانت (یک تن و پایینتر) ۲۰ میلیون ریال، مینیبوس ۸۰ میلیون ریال، اتوبوس ۳۰۰ میلیون ریال، کامیونت (۲ تا ۳٫۵ تن) ۴۰ میلیون ریال، کامیونت (۳٫۵ تا ۶ تن) ۵۰ میلیون ریال، کامیون سبک (۶ تا ۱۰ تن) ۱۰۰ میلیون ریال، کامیون متوسط (۱۰ تا ۲۶ تن) ۲۰۰ میلیون ریال، کامیون سنگین (۲۶ تن و بالاتر) ۲۸۰ میلیون ریال و کامیون کشنده ۲۸۰ میلیون ریال تعیین شده است.

افزایش میزان تسهیلات به خودروهای اسقاطی

سال عرضه برای اسقاط ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴
خودروهایی که تا پایان سال ۱۳۹۲ به سن فرسودگی میرسند ۲۵ ۲۰ ۱۵
خودروهایی که در سال ۱۳۹۳ به سن فرسودگی میرسند ۲۵ ۲۵ ۲۰
خودروهایی که در سال ۱۳۹۴ به سن فرسودگی میرسند ۲۵ ۲۵ ۲۵

بر اساس این مصوبه میزان تسهیلات برای خودروهایی که تا پایان سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به سن فرسودگی میرسند، ۲۵ میلیون ریال تعیین شده است.


یادآور میشود، در مصوبه قبلی دولت میزان تسهیلات برای خودروهایی که تا پایان سال ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به سن فرسودگی میرسند، ۱۵ میلیون ریال تعیین شده بود.

ایجاد کارگروه برای تعیین سقف تعداد مراکز اسقاط وسایل نقلیه فرسوده

بر این اساس، سقف تعداد مراکز اسقاط وسایل نقلیه فرسوده و نحوه پراکنش آنها در سطح کشور با رعایت اسناد بالادستی و میزان تقاضا توسط کارگروهی با مسئولیت رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و مرکب از معاونان ذیربط وزارتخانههای کشور، راه و شهرسازی و نفت و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و مجوزهای مربوط توسط ستاد یاد شده صادر میشود. دبیرخانه کارگروه در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مستقر است.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیسجمهور – برای اجرا ابلاغ شده است.