رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو کشور از کاهش قیمت خودروهای وارداتی به دنبال لغو تحریم صنعت خودرو خبر داد.
به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، حسن زمانی افشار اظهار کرد: در چند روز اخیر به دنبال لغو تحریم صنعت خودرو و افت نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی نیز کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه به عنوان مثال در خودروهای وارداتی با سطح قیمتی بین 140 تا 180 میلیون تومان قیمتها به طور میانگین شش میلیون تومان کاهش داشته است، خاطرنشان کرد: پیشبینی میکنیم که در صورت ادامه شرایط فعلی قیمتها بیش از این کاهش یابد.
رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو کشور ادامه داد: برخلاف خودروهای وارداتی کاهشی در قیمت خودروهای داخلی نداشتهایم. البته در صورت بهبود فضا و کاهش بیشتر نرخ ارز قیمت خودروهای داخلی نیز باید کاهش یابد.وی با بیان اینکه لغو تحریم صنعت خودرو انتظار کاهش قیمت خودروهای داخلی را در بین مصرفکنندگان ایجاد کرده است، تصریح کرد: در چند روز گذشته بسیاری از مصرفکنندگان خرید خودروهای داخلی را به امید کاهش قیمتها متوقف کرده اند.