با ورود چینی ها به ایران
کیفیت خودروها کاهش می یابد


یک کارشناس صنعت خودرو گفت: رویکرد خودروسازان و قطعهسازان به سمت همکاری با شرکتهای چینی نگران کننده بوده و کاهش کیفیت محصولات را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، امرالله امینی- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی- اظهار کرد: متاسفانه مشکلات ایجاد شده از ناحیه محدودیت برای تامین قطعات مورد نیاز، خودروسازان و قطعهسازان را وادار کرده که به سمت همکاری با شرکتهای چینی حرکت کنند.
وی با بیان اینکه این موضوع خبر خوبی برای صنعت خودرو و مصرفکنندگان نیست، خاطرنشان کرد: میتوان پیشبینی کرد که خودروسازان به دنبال تولید ارزان قیمتترین خودروهای چینی در داخل کشور خواهند بود تا بتوانند این خودروها را در تیراژ مناسبی تولید و بفروشند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ ارز هزینه مونتاژ خودروهای چینی در ایران بالا خواهد بود بنابراین خودروسازان سعی میکنند خودرویی را انتخاب کنند که با توجه به کشش بازار، جایگاه مناسبی در بین مصرفکنندگان پیدا کند.
وی به ایسنا گفت: قطعهسازان داخلی نیز از گذشته ارتباطاتی با شرکتهای چینی داشتند. در شرایط فعلی این ارتباطات بیشتر شده و به تدریج شاهد افزایش ورود قطعات چینی به کشور خواهیم بود.
امینی با بیان اینکه این موضوع معنایی جزو کاهش کیفیت خودروهای داخلی نخواهد داشت، تصریح کرد: هماکنون بیشتر خودروهای مونتاژی در داخل کشور با دو برند فرانسوی پژو و رنو تولید میشوند بنابراین ورود چینیها به این عرصه خود گویای وضعیت کیفی خودروهای تولیدی در آینده خواهد بود.