به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، طبق این آمار کیفیت خودروهای سواری تولیدی در اسفند ماه مقداری افزایش یافته است.

بر این اساس با کیفیتترین سواری تولیدی در اسفندماه نیسان تیانا با 2.5 نمره منفی بوده است. پس از آن نیز سوزوکی گراند ویتارا با 18.8 نمره منفی در رتبه دوم ردهبندی قرار دارد.
رتبه سوم نیز در اختیار مگان با 20.3 نمره منفی است. تندر 90 پارس خودرو با 21.1 نمره منفی و تندر 90 ایران خودرو با 21.2 نمره منفی در رتبههای چهارم و پنجم ردهبندی کیفی سواریهای تولیدی در اسفند ماه قرار دارند.
رتبه ششم نیز در اختیار توجوی هاچبک با 57.5 نمره منفی و رتبه هفتم در اختیار وولیکس C30 با 57.9 نمره منفی است. لیفان 620 با 59 نمره منفی، پژو پارس با 60 نمره منفی و سمند با 62 نمره منفی به ترتیب در رتبههای هشتم، نهم و دهم ردهبندی کیفی خودروهای سواری تولیدی در اسفند ماه قرار دارند.
رتبه یازدهم نیز با 62.1 نمره منفی در اختیار پژو 405 ایران خودرو مرکزی و رتبه دوازدهم با 62.4 نمره منفی در اختیار پژو 405 ایران خودرو خراسان است. ام.وی.ام X33 با 65 نمره منفی در رتبه سیزدهم و تیبا با 69.2 نمره منفی در رتبه چهاردهم قرار دارد.
رتبه پانزدهم نیز با 70 نمره منفی در اختیار ام.وی.ام 530 است. پراید 131 سایپا با 87.2 نمره منفی، پراید 131 پارس خودرو با 90.1 نمره منفی و پراید 132 با 92.5 نمره منفی در رتبههای شانزدهم، هفدهم و هجدهم ردهبندی کیفی قرار دارند.