افزایش رضایتمندی مشتریان با کاهش شاخص C/100 در شرکت زامیاد محقق شد.


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از سایپانیوز، محمدحسین زیبنده پور معاونت کیفیت شرکت زامیاد از موثر بودن اقدامات و برنامه های این شرکت در ارتقا رضایت مندی مشتریان خبر داد و اظهار کرد: همانند ارزشیابی محصول نهایی تولید شده که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندادر ایران صورت می گیرد، سنجش رضایتمندی مشتریان نیز به صورت ماهانه توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندادر ایران نیز پایش و اعلام می شود؛ مطابق سنجش صورت گرفته توسط شرکت بازرسی، طی سنوات 89 تا پایان آبان ماه 91 می توان روند صعودی رضایتمندی مشتریان را مشاهده کرد به صورتی که طی بازه زمانی فوق، درصد رضایتمندی از کیفیت اولیه و دوام محصول وانت دوگانه سوز زامیاد به ترتیب 2.5 تا 4 درصد افزایش یافته است که این افزایش در خصوص محصول وانت دیزل زامیاد 1.2 درصد برای کیفیت اولیه ودوام بوده است.
معاونت کیفیت شرکت زامیاد با اشاره به محصول وانت زامیاد به عنوان اصلی ترین محصول تولیدی این شرکت، از کاهش 131 واحدی شاخص C/100در فرایند ارزیابی کیفیت و دوام قطعات ومجموعه های این خودروها خبر داد و بیان داشت: شاخص C/100 شاخصی است که ابتدا در گروه خودروسازی سایپا جهت ارزیابی کیفیت و دوام قطعات و مجموعه ها طی سه ماهه اول دوره گارانتی خودرو تعریف و اجرا گردید و سپس توسط وزارت صنایع ومعادن به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی خودروسازان در آئین نامه ارتقاء کیفیت تولید مصوب شد و خودروسازان را مکلف به تهیه و اجرای برنامه بهبود در جهت ارتقا شاخص کیفیت قطعات و مجموعه ها تولید خودرو کرد.
وی در ادامه افزود: با مروری بر روند شاخص C/100 از ابتدای سال 89 تا آخرین دوره پایش آن در سال 91(پایان آبان ماه) مشخص می گردد که این شاخص با 131 واحد کاهش به عدد 115.5 رسید که نشان دهنده ارتقاء کیفیت قطعات و مجموعه های انواع محصولات وانت زامیاد می باشد که موجب کاهش ضریب مراجعه تعمیراتی مشتریان به شبکه خدمات پس از فروش و درنتیجه افزایش رضایتمندی مشتریان از محصولات وانت زامیاد است.