گرانی CNG مصرف بنزین را زیاد می کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس، در واکنش به افزایش نرخ سوخت سی.ان.جی، گفت: افزایش نرخ سی.ان.جی تنها راهکار خارج کردن بحران از جایگاههای این سوخت نیست، بنابراین دولت بهتر است به جای ایجاد بار مالی اضافی به مردم، تدابیری اتخاذ کند که مردم به جای رویگردانی از چنین سوختی به استفاده از آن بیشتر تشویق شوند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، سیدمهدی موسوی نژاد با اشاره به اینکه قیمت سوخت در ایران با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست، گفت: هرچند قیمت سوخت و دیگر حاملهای انرژی در ایران قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست، اما افزایش نرخ سوخت بویژه سی ان جی در شرایط کنونی فشار اقتصادی را بر مردم مضاعف خواهد کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس، تصریح کرد: هرگونه افزایش نرخ سی ان جی بدون ایجاد ساز و کارها و تسهیلات مناسب برای مصرف کنندگان این سوخت، مشکلات عدیدهای را بوجود خواهد آورد.
موسوی نژاد با اشاره به اینکه با وجود سهمیه بندی بنزین باز هم نتوانستیم مصرف بی رویه بنزین در کشور را کنترل کنیم اظهار داشت: قبل از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین مصرف این فرآورده نفتی در کشور با افزایش چشمگیری مواجه شده بود، اما طرح سهمیه بندی توانست سدی در برابر رشد مصرفها ایجاد کند.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، افزود: شش سال از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین گذشته است، اما به دلیل برخی معضلات از جمله پایین بودن قیمت بنزین داخلی در مقایسه با نرخهای بینالمللی، هم مصرف این سوخت در کشور افزایش یافته و هم دلالان و قاچاقچیان سوخت را وسوسه کرده است.
وی با بیان اینکه باید فرهنگ صرفه جویی مصرف بنزین در کشور نهادینه شود، تصریح کرد: متاسفانه در برخی از ماههای سال مصرف بنزین در کشور با افزایش سرسام آوری مواجه میشود که این موضوع میتواند خطری برای رسیدن به خودکفایی بنزین تلقی شود.
موسوی نژاد اظهار داشت: هرچند به طور دقیق نمیتوان اذعان کرد که ایران در تولید بنزین به خودکفایی کامل رسیده باشد، اما طرح سهمیه بندی بنزین تا حدودی توانست نیاز کشور به بازارهای جهانی را به شدت کاهش دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از جایگاه داران سوخت سی ان جی با مشکل روبرو شدهاند، تصریح کرد: بسیاری از جایگاه داران سوخت سی ان جی با مشکلات دست و پنجه نرم میکنند، اما این موضوع دلیلی بر این امر نمیشود که برای جلوگیری از ورشکستگی این صنف، قیمتها را افزایش داده و مردم را متضرر کنیم.
موسوی نژاد تاکید کرد: افزایش نرخ سی ان جی تنها راهکار خارج کردن بحران از جایگاههای این سوخت نیست، بنابراین دولت بهتر است به جای ایجاد بار مالی اضافی به مردم، با پرداخت یارانه سوخت، کمک خود را از جایگاه داران سی ان جی دریغ نکند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطر نشان کرد: افزایش قیمت سوخت سی ان جی باعث رشد مصرف بنزین خواهد شد، بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود که مردم به جای رویگردانی از این سوخت پاک و ارزان به استفاده از آن تشویق شوند.
در ادامه ناصر سودانی با اشاره به اینکه افزایش قیمت سی ان جی در شرایط فعلی به مصلحت نیست، گفت: تا به حال موضوع افزایش نرخ سی ان جی در کمیسیون انرژی مجلس مطرح نشده و این موضوع نیز با توجه به شرایط اقتصادی فعلی به هیچ عنوان به مصلحت نخواهد بود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه افزایش قیمت سوخت، راه نجات جایگاه داران سی ان جی نخواهد بود، افزود: راه نجات جایگاه داران سی ان جی از ورشکستگی اقتصادی، نه افزایش قیمت، بلکه پرداخت یارانه سوخت از طرف شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، به این صنف است.
وی با اشاره به اینکه سوخت سی ان جی قابل قاچاق نیست، تصریح کرد: در حال حاضر خودروهای بسیاری در کشور دوگانه سوز بوده و از سوخت سی.ان.جی استفاده میکنند، بنابراین هرگونه افزایش نرخ این سوخت مشکلاتی را برای مصرف کنندگان ایجاد خواهد کرد.
سودانی اظهار کرد: افزایش نرخ سی.ان.جی باعث بالا رفتن مصرف بنزین در کشور خواهد شد، لذا باید تدابیری اتخاذ شود که مردم به جای رویگردانی از چنین سوختی به استفاده از آن بیشتر تشویق شوند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس، خاطر نشان کرد: افزایش قیمت سوخت سی.ان.جی باعث کاهش استقبال مردم از این سوخت خواهد شد که این امر تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور و محیط زیست تحمیل خواهد کرد.
گفتنی است، ستاد مدیریت حملو نقل و سوخت کشور و کارگروه تحول اقتصادی طی نامهای قیمت CNGرا تعیین و برای تایید و ابلاغ به سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده ارسال کرده که بر این اساس قیمت این سوخت بین ۱۰ تا ۱۲درصد افزایش خواهد یافت.