به گزارش پارس تیونینگ
در طرح امداد نوروزی سایپا ردیاب هوشمند AVL روی کلیه واحدهای امدادی نصب شه و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای امدادی تهیه و ارسال شده و امدادگران از این بات آمادگی کامل دارند.
شایان ذکر است که امسال 528 پایگاه روزانه و شبانه روزی امداد خودروی سایپا علاوه بر 449 نمایندگی مجاز سایپا وظیفه ارائه خدمات و امدادرسانی را به مسافران برعهده دارند.
حدود 800 امدادگر در کل محورهای مواصلاتی و نزدیک به 8 هزار نفر از همکاران در ستاد طرح و شبکه بزرگ خدمات پس از فروش در نمایندگی ها به صورت شبانه روزی به ارائه خدمات خواهند پرداخت.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ