به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایلنا، در اسفندماه 1391 مجموع خودروهای تولید شده در داخل کشور، اعم از سبک و سنگین نسبت به ماه قبل با افزایش 2/1 درصدی و در مقایسه با زمان مشابه سال قبل با کاهش 7/32 درصدی مواجه شد.

در ماه اخیر 99 درصد از حجم خودروهای تولید شده در داخل کشور مختص خودروهای سبک (سواری و وانت) و 1 درصد نیز مربوط به خودروهای گروه سنگین (مسافری و باری) بوده است.
گروه سبک:
در بخش سواری شاهد افزایش 1/5 درصدی تولید نسبت به بهمن ماه 91 بودیم که از جمله عوامل اصلی در این روند صعودی مربوط به افزایش تولید خودروهای پراید X132، سایپا X131 و نیسان تیانا است. از دیگر نکات مهم و حائز اهمیت در مورد تیراژ خودروهای تولید داخل میتوان به تولید خودروی جدید Voleex C30 در کارخانه خودروسازان راین و قطع تولید خودروی MVM110 اشاره کرد.
در نتیجه افزایش تولید خودروهای سواری در اسفند ماه، تعداد خودروهای ارزشیابی شده نسبت به ماه قبل 4/8 درصد افزایش یافت بطوریکه جمعا 18 مدل خودرو مورد بازرسی قرار گرفت که 12 مدل در سطح کیفی خیلی خوب و 6 مدل در سطح کیفی خوب قرار گرفتهاند.
در بخش عیوب فنی و عملکردی خودروهای سواری سایپا X131 و سایپا X132 بیشترین نمرات منفی را کسب کردند. از طرفی شاهد بهبود 6/1 درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به خودروهای تندر90 پارس خودرو و رنو مگان است.
در بخش تزئینات و مونتاژی خودروهای MVM530 و سمند بیشترین نمرات منفی را به خود اختصاص دادند. در ضمن شاهد تنزل 6/15 درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تغییر برای خودروهای MVM530 و توجوی هاچ بک است.
در بخش بدنه خودروهای سایپا X132 و سایپا X131 بیشترین نمرات منفی را کسب کردند، همچنین نسبت به ماه قبل بهبود 9/4 درصدی را شاهد هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به خودروهای نیسان تیانا و پژو 405 خراسان است.
در بخش رنگ، خودروهای لیفان620، توجوی هاچ بک و Voleex C30 بیشترین نمرات منفی را کسب نمودند، بطوریکه شاهد ارتقای 3/15 درصدی نسبت به ماه قبل بودیم که خودروهای MVM530 و MVMX33 نقش بسزایی در این روند صعودی دارند. ایرادات مهم و اساسی نیز روند نزولی قابل توجهی داشته که عمدتاً مربوط به خودروهای سایپا X131 و رنو مگان است. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری دارای بهبود کیفی 2/0 درصدی بوده که عمدتا مربوط به خودروی نیسان تیانا است.
در بخش وانت شاهد کاهش 5/19 درصدی تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به کاهش قابل توجه تولید خودروهای وانت مزدا دوکابین و وانت نیسان CNG می باشد. از نکات مهم و حائز اهمیت در مورد تیراژ خودروهای وانت میتوان به تولید مجدد وانت کاپرا اشاره کرد.
با توجه به پایین آمدن تیراژ تولید خودروهای وانت در اسفند ماه، ارزشیابی این خودروها نیز 1/6 درصد کاهش یافت، بطوریکه از 6 مدل خودروی ارزشیابی شده 3 مدل در سطح کیفی خوب و 3 مدل نیز در سطح کیفی قابل قبول قرار گرفتند.
در بخش عیوب فنی و عملکردی، خودروی وانت پیکان بیشترین نمره منفی را کسب نمود. از طرفی شاهد ارتقای 0/21 درصدی نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به وانت مزدا دو کابین می باشد. در بخش تزئینات و مونتاژی خودروی وانت مزدا دوکابین بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد. نمره منفی خودروها در این بخش نسبت به ماه قبل تغییر قابل توجهی پیدا نکردند و شاهد روند رو به رشد 2/1 درصدی هستیم.
در بخش بدنه خودروی وانت مزدا دو کابین بیشترین نمره منفی را کسب نمود، همجنین نسبت به ماه قبل بهبود 6/2 درصدی را شاهد هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به خودروی وانت نیسان CNG می باشد. در بخش رنگ در ماه جاری خودروی وانت پیکان تبریز بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد، همچنین شاهد رشد 1/9 درصدی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر مربوط به کاهش قابل توجه نمره رنگ خودروی وانت پیکان تبریز است.
در بخش ایرادات مهم و اساسی بهبود 9/5 درصدی را شاهد هستیم که عمدتا مربوط به خودروهای شرکت زامیاد یعنی وانت نیسان CNG و وانت دیزل زامیاد می باشد و در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت بهبود قابل توجه 1/6 درصدی را نسبت به ماه قبل داشته است که مربوط به روند رو به رشد وانت پیکان تبریز است.
گروه سنگین:
در بخش خودروهای تجاری مسافری در ماه جاری شاهد افزایش 0/50 درصدی تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به افزایش تولید اتوبوس بین شهری ولوو B9R می باشد. از نکات مهم و حائز اهمیت در مورد تیراژ تولید خودروهای این رده میتوان به تولید اتوبوس شهری جدید، یوتانگ در کارخانه ایران خودرو دیزل و قطع تولید اتوبوس بین شهری 4212 مارال اشاره کرد.
باتوجه به اینکه در ماه جاری بر اساس ارزشیابی های صورت گرفته، اتوبوس شهری یوتانگ در سطح کیفی خوب قرار گرفت و در ماه گذشته کلیه محصولات تولیدی این رده در سطح کیفی خیلی خوب قرار داشتند، میانگین نمره منفی خودروهای تجاری مسافری در بخش های مختلف ار جمله عملکردی، تزئینات، مونتاژ و رنگ افت کیفی قابل توجهی را تجربه کردند.
در بخش خودروهای تجاری باری شاهد افزایش 8/38 درصدی تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به تولید مجدد کامیون البرز کمپرسی 375 و کامیون البرز باری و همچنین افزایش قابل توجه تولید کشنده اسکانیا G410 و کامیونت ایسوزو NPR و کامیون ایسوزو NQR است. از دیگر نکات مهم در مورد تیراژ خودروهای تولیدی این رده می توان به قطع تولید کشنده کاوه و کامیونت الوند اشاره کرد.
با توجه به افزایش تولید خودروهای این رده، ارزشیابی این خودروها نیز به میزان 6/5 درصد افزایش یافت بطوریکه از 10 مدل خودروی ارزشیابی شده 5 مدل در سطح کیفی خیلی خوب و 5 مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفتند.
در گروه کامیون ها در میان 5 مدل خودروی تولیدی، کامیون ایسوزو NQR محصول بهمن دیزل در صدر و کامیون بنز WHمحصول ایران خودرو دیزل انتهای جدول این رده را از آن خود کردند. در بخش کشنده ها هم 3 تیپ خودرو تولید گردید که مانند ماه گذشته کشنده اسکانیا G410 محصول ماموت دیزل در رده نخست و کشنده ماز محصول آذهایتکس در انتهای جدول قرار گرفتند.
در بخش عیوب فنی و عملکردی، کشنده ماز و کامیون البرز کمپرسی 375 بیشترین نمرات منفی را کسب نمودند بطوریکه در این بخش رشد 1/21 درصدی نسبت به ماه قبل را شاهد هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به کامیون سهند و کامیون بنز WH است.
در بخش تزئینات و مونتاژی کامیون البرز باری و کشنده ماز بیشترین نمرات منفی را کسب کردند. از طرفی تنزل 3/6 درصدی نسبت به ماه قبل ایجاد گردید که عمدتا مربوط به روند نزولی نمره منفی کامیون بنز WH و کشنده ماز در این بخش است. در بخش بدنه کامیون بنز WH و کامیون سهند بیشترین نمرات منفی را دریافت نمودند، همچنین شاهد بهبود 4/6 درصدی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به کشنده ماز و کامیون بنز WH است.
در بخش رنگ کشنده ماز بیشترین نمره منفی را کسب نمود، در ضمن در این بخش ارتقای 8/7 درصدی بوجود آمد که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به کشنده اسکانیا G410 می باشد و در انتها میانگین نمره منفی خودروهای این گروه شاهد بهبود کیفی 2/2 درصدی نسبت به ماه قبل است.