عصر خودرو: رییس هیات تفحص ازخودروسازان از مشخص شدن ترکیب هیات رییسه این هیات خبر داد و گفت: بنده به عنوان رییس، عنایتالله هاشمی و الیاس طاهری نواب رییس و ابوالقاسم جراره به عنوان دبیر این هیات تحقیق و تفحص انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل ازایسنا، علی علیلو بررسی فرآیند قیمتگذاری خودرو را یکی از محورهای کاری هیات تفحص برشمرد و افزود: کمیتههای هیات به زودی تشکیل خواهد شد تا براساس تقسیم کار انجام شده کار را شروع کنند
رییس هیات تفحص از عملکرد خودروسازان با بیان اینکه دفتری خارج از مجلس برای بررسی کارهای این هیات اجاره کردهایم افزود: با آغاز عملیاتی کار هیات تفحص از خودروسازان بخشی اطلاعات از خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشی از سایر دستگاهها و مردم اخذ خواهد شد.
علیلو از تدوین گزارش نهایی هیات تفحص از عملکرد خودروسازان تا اوایل مهر ماه سال جاری خبر داد و افزود: در فرآیند رسیدگی سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و وزارت اطلاعات کمک میگیریم.
نماینده مردم شبستر، اعلام دستورالعمل نرخ گذاری خودرو توسط شورای رقابت را بر روند کار هیات تفحص از خودروسازان بیاثر دانست و افزود: اعضای هیات تفحص معتقدند نابسامانیهای بازار خودرو ریشه در سایر مراجع و افراد ذینفوذ بر بازار خودرو دارد بنابراین تدوین دستورالعمل نرخ گذاری خودور توسط شورای رقابت هیچ تاثیری بر فرآیند کار ما ندارد.
وی گفت: 15 سالی است که وعده استانداردسازی و کیفی سازی توسط مدیران صنعت خودروسازی سر داده میشود ولی دریغ از عمل و به شعارها؛ مسائل ساختاری و چالشهای مالی در شکل دادن نابسامانیها تاثیرگذار بوده است که هیات تفحص به این مسائل نیز میپردازد.
رییس هیات تفحص از عملکرد خودروسازان از مشتریان خودورسازان خواست تا پس از فعال شدن دفتر کار این هیات که بعدا آدرس آن منتشر میشود، کلیه اطلاعاتی که منجر به باز شدن ابعاد ناپیدای نابسامانی بازار خودرو میشود را به اطلاع اعضای هیات تفحص برسانند.
علیلو از تشکیل کمیتهای برای بررسی آثار نوسانات قیمتی خودرو توسط خودروسازان بر شاخصهای اقتصادی و مشتریان، عمل نشدن به قراردادهای فیمابین ثبتنام کنندگان و خودروسازان، تغییرات قیمتی و قراردادی یکسویه توسط خودروسازان خبر داد.