مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، اداره کل نظارت و بازرسی اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که در بازرسی از گمرک و بررسی نحوه واردات خودرو و اخذ عوارض مربوطه طی سالهای 1386 تا 88 با توجه به امکان دستکاری اظهارنامهها و جعل پروانه سبز گمرکی، از سوی سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد شد که گمرک ایران ترتیبی را اتخاذ کند تا تصاویر اسناد مزبور جهت شمارهگذاری خودروهای وارداتی به صورت الکترونیکی به پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال شود.

در راستای انجام این پیشنهاد، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات گمرک اعلام کرد که سیستم صدور گواهی خودرو هم اکنون قابل بهرهبرداری است.