در حالیکه پیش از این یک شرکت داخلی ادعاهایی را مبنی بر تلاش برای رفع اختلاف پژو و ایران خودرو و بازگرداندن این شرکت فرانسوی به ایران مطرح کرده بود، گروه صنعتی ایران خودرو این موضوع را رد کرده و شرکت مربوطه را فاقد صلاحیت در این زمینه دانست.به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا،این شرکت داخلی پیش از این نیز مدعی اقدام برای واردات خودروهای آمریکایی جنرال موتورز به ایران شده بود که در این زمینه نیز مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت مربوطه را فاقد هرگونه مجوزی در این زمینه دانسته و از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خواستند از ادامه تبلیغات فروش خودروهای آمریکایی در ایران، جلوگیری کند.
در زمینه ادعای این شرکت مبنی بر تلاش برای رفع اختلاف و بازگرداندن پژو به ایران نیز، گروه صنعتی ایران خودرو در پاسخ به استعلام خبرنگار ایسنا، ادعاهای مربوطه را "کذب محض" دانست.
در پاسخ ایران خودرو آمده است:" ادعای یک شرکت مبنی بر وساطت برای برقراری مجدد روابط تجاری بین پژو فرانسه و ایران، کذب محض بوده و این گروه صنعتی نیازی به واسطهگر ندارد. حدود 24 سال از آغاز ارتباط خودروسازی ایران و پژو میگذرد. هماکنون بیشتر برندهای پژو داخلی سازی شده و با قطع این همکاری، ایران خودرو با مشکل حادی از جنبه تولید و بازار مواجه نشده است.
این گروه صنعتی توانسته بدون ارتباط با پژو، تولید 206 را ادامه دهد و برای برقراری و یا ادامه ارتباط با پژو و یا هر شرکت دیگری، نیاز به واسطه و یا میانجی ندارد بلکه براساس استراتژیهای خود نسبت به ادامه همکاری یا قطع آن با شرکتهای خودروساز اقدام میکند. همکاری برد – برد با خودروسازان جهانی از راهبردهای مهم ایران خودرو به شمار میرود.
آنچه قدرت مذاکره خودروسازی ایران را در دنیا بالا میبرد، میزان ساخت داخل قطعات است بنابراین شرکت ایران خودرو روند خودکفایی در ساخت قطعات را سرعت بخشیده است.
از سوی دیگر، ایران دومین بازار پژو است و با قطع این همکاری، این شرکت فرانسوی بازار بکر و بخشی از درآمد جهانیاش را از دست داده است".
پس از اظهارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کذب بودن تبلیغات صورت گرفته از سوی این شرکت در زمینه واردات و فروش خودروهای آمریکایی در ایران، تکذیبیه ارسال شده از سوی گروه صنعتی ایران خودرو نیز دومین واکنش انتقادی به ادعاهای شرکت مربوطه در چند روز اخیر است.