با توجه به گذشت بیش از دو ماه از ثبت خودرهای هیوندا توسط نمایندگی کرمان موتور، اگر آیا شما جز ثبت نام کنندگان هستید ایا خودروی خود را تحویل گرفته اید؟

فرستاده شده از LG-E975ِ من با Tapatalk