مدیر مرکز مدیریت راهها با اشاره به برنامهریزی برای نصب 100 دستگاه دوربین نظارتیتصویری در جادهها تا پایان سال و افزایش آنها به 600 دستگاه، از بومیسازی نرمافزار این دوربینها تا پایان امسال خبر داد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل از فارس، داریوش امانی اظهار داشت: مرکز مدیریت راهها ترافیک راهها را پیگیری و مدیریت میکند.
وی با بیان اینکه یکی از عمده بحثهای نظارتی در مدیریت ترافیک، بکارگیری دوربینهای نظارتی ـ تصویری است، تصریح کرد: برنامه داریم امسال یکصد دستگاه دوربین نظارتی دیگر در جادههای کشور نصب کنیم تا تعداد دوربینها به 600 دستگاه افزایش یابد.
امانی با اشاره به ویژگیهای دوربینهای نظارتیتصویری اظهار داشت: تصاویر این دوربینها در مرکز مدیریت راههای کشور و شعبات استانی همواره در حال رصد بوده و یکی از روشهای دریافت وضعیت تردد و وضعیت جوی در جادههای کشور از این طریق است.
مدیر مرکز مدیریت راهها برخی موارد از جمله کنترل وضعیت جوی، مشاهده تصادف و اقدام سریع و بهموقع، کنترل رفتارهای حادثهساز و تحلیل و کشف علت آنها، کنترل عادی بودن تردد و ارسال گشت راهداری در صورت بروز مشکل و کنترل و اطمینان از ایمنی حین انجام کارگاههای جادهای را از ویژگیهای این دوربینها عنوان کرد.
* ارسال اطلاعات و دیتاهای دوربینها از طریق فیبر نوری
امانی درباره ارتباط مرکز مدیریت راهها با وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ارسال دیتاهای این دوربینها، توضیح داد: با همکاری وزرات ارتباطات و استفاده از امکانات فیبرنوری، اطلاعات این دوربینها ارسال میشود ضمن آنکه هر جا که امکان نصب دکل برای دوربینهای نظارتی تصویری نباشد، دوربینها را روی دکلهای BTS مخابرات نصب میکنیم.
* نحوه جانمایی نصب دوربینهای نظارتیتصویری
مدیر مرکز مدیریت راهها افزود: در جانمایی دوربینهای نظارت تصویری، اولویت نصب، محورهای مواصلاتی پرتردد و اصلی کشور و محورهای دارای ترافیک سنگین و نیمهسنگین است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر در محور پر ترددی نظیر هراز، این دوربینها تکمیل نشده است و برخی نقاط کور داریم که امسال حتماً به این دوربینها تجهیز میشود.
مدیر مرکز مدیریت راهها درباره نحوه انتخاب جایگاه نصب دوربینها تصریح کرد: انتخاب جایگاه نصب دوربینهای نظارتیتصویری بر اساس دو شاخص «حمل و نقل» و «راه و ترابری» است.
امانی ادامه داد: انتخاب در شاخص «حمل و نقلی» تأکید بر موضوع ترانزیت دارد که شبکه راههای اصلی، کریدورهای پر تردد و شبکههای آزادراهی در الویت است.
مدیر مرکز مدیریت راهها اضافه کرد: در شاخص «راه و ترابری» نیز اولویت انتخاب محورها بر اساس پر حادثه بودن محور و برفگیر بودن، مانند گردنهها، است.
* نصب 100 دستگاه دوربین 6 میلیارد تومان منابع میخواهد
امانی درباره هزینه نصب هر دوربین نظارتی تصویری برای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، اظهار داشت: تا پایان سال گذشته هزینه نصب هر یک از این دوربینها به همراه دکل آن حدود 600 میلیون ریال بود.
مدیر مرکز مدیریت راهها اضافه کرد: با احتساب این رقم برای نصب 100 دستگاه دوربین تا پایان سال، بیش از 6 میلیارد تومان لازم داریم.
* بومیسازی نرمافزار دوربینهای نظارتیتصویری تا پایان سال
امانی درباره نرمافزار دوربینهای نظارتی-تصویری اظهار داشت: هنوز نرمافزارها و تجهیزات این دوربینها بومیسازی نشده و خارجی است، بنابراین با رقمهای کنونی دلار، هزینه نصب نرمافزارها نیز افزایش یافته است.
مدیر مرکز مدیریت راهها تصریح کرد: البته برنامه داریم حتماً نرمافزارهای دوربینهای نظارت تصویری را در سال جاری بومیسازی کنیم.
* نحوه دریافت اطلاعات جادهها از طریق مرکز مدیریت راهها
امانی درباره راههای ارتباطی با مرکز مدیریت راهها توضیح داد: تلفن گویای 141 با 240 خط پاسخگوی مردم است، با ارسال نام شهر مبدأ - نام شهر مقصد به سامانه پیامکی 1000141 فاصله بین این دو شهر اعلام میشود؛ سامانه پیامکی 2000141 انتقادات، نظریات و پیشنهادات مردم را دریافت میکند ضمن آنکه پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت راهها WWW.IRAN141.IR نیز در خدمت مردم است.