محدودیت های ترافیکی تا روز"یکشنبه 25 فروردین ماه 92" اعلام شد.

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از باشگاه خبرنگاران، ازمرکز مدیریت راه های کشور،محدودیت های ترافیکی تا روز "یکشنبه 25 فروردین ماه 92" از سوی این مرکز اعلام شد.
براین اساس، تردد موتور سیکلت تا ساعت 22:00 روز "یکشنبه 25 فروردین ماه 92" از محورهای کرج چالوس،هراز،فیروزکوه و محور تهران-سمنان-مشهد است.
براساس این گزارش، تردد انواع تریلر و کامیون در محور کرج-چالوس وتردد کلیه تریلرها در محور هراز وتردد کلیه کامیونها باستثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 6:00 الی ساعت 21:30 امروز "جمعه 23 فروردین ماه 92" از محور هراز ممنوع است.

همچنین تردد کلیه تریلر ها باستثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ساعت 6:00 الی ساعت21:30 امروز"جمعه 23 فروردین ماه 92" از از تهران به قائم شهر و تردد کلیه کامیون ها و تریلر ها باستثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 16:00 الی 20روز "یکشنبه 25 فروردین ماه 92" از محور زابل-زاهدان ممنوع است .
گفتنی است، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14:15 الی 21:30 امروز "جمعه 23 فروردین ماه 92" و "یکشنبه 25 فروردین ماه 92" از کرج بسمت مرزن آبادممنوع بوده وتردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 17 الی 21:30 روز های مذکور از 15کیلومتری بالای مرزن آباد(دزبن) به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.