80 درصد موتورسواران بیمه ندارند

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: برغم همه تخفیف ها و رقم ناچیز حق بیمه موتورسواران در سبد خانوار هنوز بیش از 80 درصد صاحبان موتورسیکلت فاقد بیمه شخص ثالث هستند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، سیدمحمدکریمی تصریح کرد: این در حالی است که نزدیک به 50 درصد تصادف ها مربوط به موتورسیکلت سواران است.
وی افزود: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی تخفیف حق بیمه نامه شخص ثالث را به شرکت های بیمه ای تکلیف کرده است و خود شرکت های بیمه نیز از ابتدای امسال برای ارائه بیمه نامه تخفیف قائل شده اند ، متاسفانه آمار دریافت کنندگان بیمه شخص ثالث ویژه موتورسواران بسیار ناچیز است.
کریمی به واحد مرکزی خبر گفت: از 13 هزا میلیارد تومان حق بیمه تولیدی در سال گذشته نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان خسارت به حادثه دیدگان تصادف پرداخت شد که افزایش 46 درصدی را در مقایسه با سال 90 نشان می دهد.
وی افزود: این ارقام مربوط به کسانی است که بیمه نامه دارند اما برای افرادی که فاقد بیمه نامه و گواهینامه رانندگی هستند نیز پارسال از محل صندوق تأمین خسارت ها بیش از 200 میلیارد تومان پرداخت شد که بیشتر آنان را موتورسیکلت سواران تشکیل می دهند.
رئیس کل بیمه مرکزی اشاره به پرداخت ارقام سنگین صندوق تأمین خسارت ها گفت: اگر موتورسیکلت سوران از پرداخت حق بیمه خودداری کنند یا بیمه نامه شخص ثالث را دریافت نکنند ، پرداخت این مبالغ کلان از محل صندوق تأمین خسارت ها قابل استمرار نخواهد بود.