بر اساس نامه ستاد مدیریت مصرف سوخت
CNG این هفته گران می شود

قیمت جدید CNG این هفته توسط سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده اعلام خواهد شد.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، هفته گذشته ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور و کارگروه تحول اقتصادی طی نامهای قیمت CNG را تعیین و برای تایید و ابلاغ به سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده ارسال کرده است.
با توجه به اینکه قیمت CNG طی 30 ماه گذشته هیچگونه افزایشی نداشته است، حداقل باید قیمت جدید این سوخت بین 10 تا 12درصد افزایش یابد. براین اساس باید قیمت هر مترمکعب CNG از 300 تومان فعلی به 335 تا 340 تومان افزایش یابد.
هماکنون کارمزد جایگاهداران CNG بابت هر مترمکعب گاز 60 تومان است که باید این رقم با توجه به افزایش بیش از 80 درصدی هزینههای جایگاهداران CNG به 80 تا 85 تومان افزایش یابد.

وضعیت صنعت CNG بحرانی است
اردشیر دادرس _ رییس انجمن صنفی جایگاهداران CNG کشور_ با اعلام اینکه از ابتدای امسال صنعت CNG در همه حلقههای خود (ساخت کمپرسور، جایگاه، تولید مخازن خودرو و نصب و تبدیل ناوگان) متوقف شده است، گفت: صنعت CNG به انزوا کشیده شده و وضعیت آن اورژانسی است.

یارانه پرداخت نشد، خودروهای دوگانهسوز کاهش یافت
دادرس در مورد علت کاهش بیش از 50 درصدی تبدیل خودروهای تولید کشور به دوگانهسوز نیز گفت: یکی از علتهایی کاهش تعداد خودروهای دوگانهسوز از ابتدای امسال پرداخت نشدن یارانهی تبدیل این خودروها از سوی دولتها است.
رییس انجمن صنفی جایگاهداران CNG با اشاره به اینکه دولت هزینههای مربوط به تبدیل خودروهای دوگانه را به خودروسازان پرداخت نکرده است، گفت: این موضوع موجب شده است که خودروسازان نیز مخازن کشور را خریداری نکنند در نتیجه کارخانه تولید مخزنی که پیش از این در سه شیفت فعال بود اکنون به یک شیفت فعالیت خود را کاهش داده است و در حال حاضر به دلیل نبود مشتری در معرض تعطیل شدن است.
دادرس با اشاره به کاهش بیش از 50 درصدی تبدیل خودروهای تولیدی کشور به گازسوز گفت: این در حالی است که خودروسازان متعهد شده بودند که 50 درصد از تولیدات خود را به دوگانه سوز تبدیل کنند.
به گفته وی این وضعیت شامل سازندگان کمپرسور جایگاههای CNG نیز میشود.

عدم توسعه صنعت CNG = افزایش مصرف بنزین
رییس انجمن صنفی جایگاهداران CNG هشدار داد که تاثیرات منفی وضعیت بحرانی صنعت CNG در کوتاهمدت مشخص نیست بلکه یک تا دو سال دیگر که مصرف بنزین افزایش یافت نتیجهی کوتاهی در عدم توسعه صنعت CNG مشخص میشود.
به گزارش خبرآنلاین، وی اظهار کرد که در صورت افزایش کارمزد جایگاهداران CNG مردم حاضرند این رقم را به راحتی بپردازند، چرا که با توسعهی این صنعت مردم کمتر زمان خود را در گرما و سرما در صفهای طولانی CNG تلف خواهند کرد.
وی با درخواست کمک از دولت فعلی و دولت جدید خواستار حمایت بیشتر و احقاق حقوق صنعت CNG کشور شد.
تولید خودروهای سواری دوگانهسوز در خردادماه امسال حدود 52 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
در این مدت تولید انواع خودروهای سواری دوگانهسوز از 11 هزار و 59 دستگاه در خرداد 91 به 5236 دستگاه کاهش یافته که نشان دهنده افت حدودا 52 درصدی تولید این محصولات است.