مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
آنفیا درخواست کاهش مالیات داد

اتحادیه خودروسازان ایتالیا، آنفیا، از دولت این کشور درخواست کرده برای کمک به بحران حاکم بر این بخش مالیاتها را کاهش دهد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، در سال 2012 شهروندان ایتالیا مجموعا 72 میلیارد و 700 میلیون یورو مالیات خرید و مالکیت خودرو پرداخت کردهاند که در مقایسه با سال 2011 افزایشی 8/3 درصدی را نشان میدهد.

به گفته این اتحادیه مالیات خودروی ایتالیاییها 17 درصد از کل درآمد 6/426 میلیارد یورویی دولت ایتالیا را تشکیل داده است. دولت ایتالیا، همچون دیگر دولتهای اروپایی، مالیات بخش خودرو و مسکن را با هدف ایجاد تعادل افزایش دادهاند. روبرتو واواسوری، مدیراتحادیه خودروسازان ایتالیا میگوید: بدون اعمال اصلاحات مالیاتی صنعت خودروی این کشور بهبود نخواهد یافت.

ایتالیا چهارمین بازار بزرگ خودرو در اروپاست که فروش خودرو در آن طی ماه ژوئن گذشته 5/5 درصد کاهش یافت.