مجله ماشین – در حال حاضر پنج ستاره ایمنی، بالاترین ضریب ایمنی برای یک اتومبیل محسوب می شود که از طرف مؤسساتی نظیر nhtsa به یک اتومبیل تعلق می گیرد اما ظاهراً کارشناسان قصد دارند، دستیابی به این ضریب را برای خودروسازان سخت تر کنند.
در حال حاضر صحبت سر این است که ضریب ایمنی جدیدی نیز برای نحوه عملکرد سیستم های ایمنی راداری و ویدئویی خودروها، تعریف شود.
به گزارش سرویس بین الملل مجله ماشین، علیرغم اینکه سامانه هایی نظیر کنترل خط حرکت، ترمز اضطراری، سیستم هشدار برخورد با اشیا و . . . در حال حاضر روی میزان قابل توجهی از خودروها نصب می شود اما به عقیده کارشناسان، با تعریف یک ضریب ایمنی جدید، مشتریان می توانند از سطح عملکرد این سیستم ها درخودروهای مختلف اطلاع داشته باشند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ