تعلیق سرمایه گذاری های فیات

سرجیو مارکیونه، مالک فیات میگوید سرمایه گذاری تازه اش در کارخانه های فیات را در ایتالیا به حال تعلیق درمیآورد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، آقای مارکیونه دلیل این تصمیم را صدور رای دادگاهی در ایتالیا به سود اتحادیه های کارگری اعلام کرده است.

فیات به دولت ایتالیا تعهد داده بود فعالیت هیچ کارخانه ای را در ایتالیا متوقف نکند و در عین حال سرمایه گذاری های تازه ای انجام دهد، به این شرط که اجازه یابد در روابط و برخی توافقات مربوط به ساعات کار و دستمزد کارگران تغییراتی بدهد. فیات همچنین به میلیارد ها یورو سرمایه گذاری در کارخانه هایش برای تولید خودروهای آلفا رومئو و جیپ برای صادرات به آمریکا و دیگر نقاط دنیا متعهد شده بود، اما با رای تازه این دادگاه این برنامهها در هاله ای از ابهام قرار گرفته اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، فیات بزرگترین کارفرمای خصوصی در ایتالیاست و سرمایه گذاری و تداوم فعالیتهایش برای اقتصاد بحران زده ایتالیا اهمیتی حیاتی دارد.