به نظر میرسد پژو-سیتروئن در جریان مذاکرات سنگین و مفصل خود با اتحادیه های کارگری برای کاهش هزینه هایش، پیشنهاد تازهای را برای تداوم فعالیت کارخانه هایش، لغو برنامه تعطیلی آنها دستکم تا سال 2016 و افزایش ظرفیت تولید مطرح کرده است.


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از دنیای اقتصاد، پژو-سیتروئن قصد دارد نظر موافق اتحادیه های کارگری را برای تعیین رشدی آهسته در افزایش دستمزدها و اجرای برخی برنامه های دیگر مانند استخدام کارگران نیمه وقت جلب کند. در صورتی که اتحادیه های کارگری با این پیشنهاد موافقت کنند، خودروساز فرانسوی ظرفیت تولیدش را با 5/7 درصد افزایش به یک میلیون دستگاه در سال خواهد رساند. فیلیپ دورج، مدیر منابع انسانی پژو-سیتروئن در زمان تنفس بین مذاکراتش با نمایندگان اتحادیه های کارگری در مقر پژو-سیتروئن در پاریس تاکید کرد که «ما میخواهیم حیات صنعتیمان در فرانسه را حفظ کنیم.»