مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
تویوتا به مشتریان خود غرامت می​دهد

تویوتا پذیرفته در مجموع یك میلیارد و 600 میلیون دلار به خریداران خودروهایش بپردازد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، در پی پروندهای که در سالهای 2009 و 2010 در مورد شتاب گرفتن ناگهانی و ناخواسته خودروهای تویوتا به جریان افتاد، مالکان خودروهای واجد نقص مدعی شدند این مشکل موجب کاهش ارزش خودرویشان شده و آنها مجبور شدهاند آن را زیر قیمت بفروشند.

این مبلغ به شکل نقدی و غیرنقدی به خریداران بازگردانده خواهد شد. بر اساس حکم قاضی دادگاهی در کالیفرنیا خودروساز ژاپنی باید به هر یک از مالکان 10 میلیون خودرویی که فراخوانده شدند، بسته به مورد، بین 125 تا 10 هزار دلار بپردازد.

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از مدیران تویوتا دراینباره گفته این توافق ثابت میکند تویوتا به مشتریانش احترام میگذارد و آنها میتوانند به تویوتا اطمینان کنند.