مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
روشنایی خیابانها با عبور عابران!

محققان طرح مفهومی سیستم روشنایی هوشمندی را توسعه داده اند که تنها در هنگام عبور عابران پیاده یا خودروها روشن میشود.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، هزینه برق لامپ های خیابانی در اروپا سالانه 13 میلیارد دلار برآورد می شود که حدود 40 درصد هزینه های مصرفی انرژی قاره سبز را تشکیل میدهد.

این میزان مصرف انرژی باعث انتشار 40 میلیون تن دی اکسید کربن معادل 20 میلیون دستگاه خودرو میشود.

محققان دانشگاه تکنولوژی دلفت هلند، با هدف کاهش مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن، سیستم روشنایی جدیدی را توسعه دادهاند که با کمک حسگرهای بیسیم هوشمند، عبور عابران پیاده، دوچرخه سواران یا خودروها را تشخیص میدهد.

به گزارش ایسنا، لامپ هوشمند خیابانی قادر به تمایز قائل شدن بین انسان و حیوانات کوچکی مانند سگ و گربه است؛ همچنین این سیستم روشنایی با سنجش سرعت عبور عابران یا خودروها، سرعت روشن شدن لامپهای بعدی را تنظیم میکند.

با استفاده از این سیستم هوشمند، چراغ ها تنها در هنگام عبور عابران یا خوردوها روشن شده و در سایر موارد در حالت مصرف کم انرژی قرار دارند.

لامپ هوشمند خیابانی میتواند باعث کاهش 80 درصدی انتشار در اکسید کربن شده و هزینههای مصرفی برق را تا نصف کاهش دهد.