در آمریکا رخ داد:
فراخوان خودروها از فروش پیشی گرفت


بررسی ها نشان می دهد چهار شرکت بزرگ خودروسازی در جهان با مشکلات جدی در زمینه کیفیت محصولاتشان دست کم در بازار آمریکا مواجه هستند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، این بررسی ها نشان داد تعداد خودروهایی که این شرکت های بزرگ در نیمه نخست سال 2013 به علت مشکل ایمنی در این خودروها در بازار آمریکا فراخوان کرده اند بیش از تعداد کل خودروهایی است که فروخته اند. پژوهشگران دانشکده اقتصاد در شهر برگش گلادباخ در تحقیقات خود به چنین نتایجی دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، پروفسور اشتفان براتسل که سرپرستی این پژوهش را بر عهده داشت علت این مسئله را کوتاه بودن مدتی دانست که مدل های جدید خودروها طراحی می شوند. این مسئله موجب می شود طراحان فرصت کافی برای بررسی جنبه های ایمنی خودروها نداشته باشند.
براتسل همچنین گفت شرکت های خودروسازی برای پایین نگه داشتن هزینه تولید خودرو و تامین منافع شرکت های داخلی قطعه سازی در برابر شرکت های بین المللی، در مواردی کیفیت را قربانی می کنند. وی افزود، شرکت های خودروسازی در موارد زیادی از قطعات ساخته شده در بیش از یک مدل استفاده می کنند تا امکان دریافت قطعات با قیمت مناسب را داشته باشند. این مسئله موجب می شود خودروها به رغم داشتن امتیازات اقتصادی از نظر قیمت، با خطر نقص فنی مواجه شوند.