فورد از انگلیس به ترکیه کوچ کرد

کارخانه فورد شهر ساوث هامپتون انگلیس بسته شد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، کارخانه فورد شهر ساوث هامپتون که در آن مدل مشهور فورد ترانزیت تولید می شد، از فعالیت بازایستاد. تولیدات این کارخانه به ترکیه منتقل خواهد شد.

از سال 1965 تاکنون، هفت میلیون دستگاه خودروی فوردترانزیت در جهان فروخته شده که دو میلیون دستگاه آن در کارخانه ساوث هامپتون بوده است.

آخرین نسل از خودروی فورد ترانزیت در سال 2006 تولید شد.

اخیرا خط تولید فوردترانزیت در چین افتتاح شد و قرار است در سال دو هزار و چهارده برای اولین بار، بخشی از مدل های جدید این خودرو در آمریکا نیز مونتاژ شود.