محدودیت خرید خودرو در چین

به گفته مقامی رسمی در چین هشت شهر این کشور، از جمله پکن با هدف مبارزه با آلودگی هوا مشمول قانونی تازه خواهند شد که خرید خودروهای تازه را محدود میکند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»،​ شی جیانهووا، از مدیران انجمن خودروسازان چین جزئیات بیشتری از این قانون به دست نداده، اما این انجمن هشدار داده که اعمال این قانون حدود 2 درصد از کل فروش خودرو در این کشور خواهد کاست، یعنی در حدود 400 هزار دستگاه. در چهار شهر پکن، شانگهای، گویانگ و گوانگژو همین حالا هم قوانینی محدودکننده برای تردد خودروها اعمال میشود.

به گزارش دنیای اقتصاد، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ چین یکی از بزرگترین معضلات دولت جدید این کشور به رهبری ژی جینگپنگ است که به شهروندان چین وعده بهبود زندگی در همه حوزهها را داده است.