مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
همکاری بریتانیا با خودروسازان

دولت بریتانیا با همکاری خودروسازان بریتانیایی طی 10 سال آینده مجموعا یك میلیارد پوند در صنعت خودروی این کشور سرمایه گذاری خواهد کرد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، بر اساس این توافق، هر یک از طرفین 500 میلیون پوند را صرف تحقیق، توسعه و تولید فناوریهای مربوط به ساخت خودروهای نسل جدید خواهند کرد.

دولت امیدوار است این همکاری که بخشی از برنامهای وسیعتر برای رشد و ثبات صنعت خودروی بریتانیاست، موجب توسعه و تسریع تولید خودروهایی در 20 تا 30 سال آینده شود که آلودگیهای زیست محیطی کمتری تولید میکنند. ایجاد چیزی حدود 15 هزار شغل جدید ظرف 3 سال آینده از دیگر اهداف دولت برای مشارکت در این طرح است.

صنعت خودروی بریتانیا، بر خلاف دیگر کشورهای اروپایی، در سالهای اخیر موفق بوده و میلیونها پوند سرمایه جذب و مشاغل بسیاری ایجاد کرده است.