مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
وام پژو سیتروئن جور شد

کمیسیون اروپا طی روزهای آینده موافقت خود را با طرح دولت فرانسه برای اختصاص کمک مالی به شرکت خودروسازی پژو سیتروئن اعلام خواهد کرد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، خواکین آلمونیا کمیسر رقابت اقتصادی اروپا در گفتوگو با روزنامه لوفیگارو چاپ پاریس اعلام کرد: کمیسیون اروپا سرگرم تصمیمگیری نهایی در رابطه با اعطای کمک مالی دولت فرانسه به پژو سیتروئن است.

این مسوول اروپایی تاکید کرد: کمیسیون اروپا درباره میزان کمک دولت به این شرکت خودروسازی تصمیم خواهد گرفت و مبلغ آن در قرارداد کمیسیون اروپا قید خواهد شد.

کمیسیون اروپا تحقیق درباره کمک دولت فرانسه به طرح بازسازی و احیای فعالیتهای شرکت پژو- سیتروئن را در ماه مه آغاز کرد تا مشخص شود آیا کمکهای دولت فرانسه به این شرکت مطابق با قوانین اتحادیه اروپاست یا خیر.