پوشش تبعیض آمیز بیمه در آمریکا

مطالعات و تحقیقات نشان می دهد بیمه گران خودرو با مشتریان خود در آمریکا منصفانه رفتار نمی کنند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، فدراسیون مصرف کنندگان آمریکا شرکت های بیمه ای را به شدت مورد انتقاد قرار داد و استفاده از میزان تحصیلات و مشاغل افراد به عنوان ضریبی در پوشش بیمه را غیرمنصفانه و تبعیض آمیز توصیف کرد.

این نهاد در آمریکا با تحلیل اطلاعات از 10 شرکت بیمه آمریکا و مقایسه قیمت بیمه های آنها نشان داد که این شرکت ها از افراد با تحصیلات کمتر و افراد با مشاغل سطح پایین تر حدود 40 درصد بیشتر حق بیمه می گیرند.

حتی اگر سابقه بیمه آنها بسیار عالی باشد.

این در حالی است که به نظر می آید روش صحیح این باشد که افراد کم درآمد مبلغ کمتری برای بیمه بپردازند. و حتی تحلیل گران معتقدند که همین عامل باعث می شود افراد کم درآمد بیمه نشده باقی بمانند.

بر اساس آمارهای به دست آمده فدراسیون یاد شده تخمین زده است که بین یک چهارم تا یک سوم خانواده هایی که درآمد سالانه زیر 36 هزار دلار دارند از بیمه شانه خالی می کنند.

شرکت های بیمه ای ادعا می کنند که در محاسبه حق بیمه ضرایب و عوامل مختلفی را دخالت می دهند تا به راننده اجحاف نشود. اما گاهی این ضرایب هیچ ربطی به نحوه رانندگی افراد و سابقه تصادف های وی ندارند.