یک فورد متفاوت + تصاویر

سدان تازه فورد به سیستمی مجهزند که در صورت احساس خطر به سرنشینان هشدار داده و درها و شیشهها را قفل میکند. این خودرو در برابر ضربات برخورد با سرعت بالا نیز مقاوم است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو» به نقل از خبرآنلاین، فورد با همکاری شرکت Intermotive (واقع در کالیفرنیا) کاربری تازهای را برای سیستمهای مبتنی بر حسگرهای خودرو ارائه کرده که میتواند برای حفظ جان افسران پلیس مورد استفاده قرار بگیرد.
متخصصان این شرکت میگویند با استفاده از فناوریهای کنونی مورد استفاده در خودروها موفق شدهاند چشمهای تیزبینی را در پشت سر افسران پلیس خلق کنند که آنها را از هر خطر بالقوهای به موقع آگاه خواهد کرد.
با فعال کردن حالت نظارت که در خودروهای فورد Interceptor 2014 پیشبینی شده، افسران پلیس میتوانند در حالیکه خودرو پارک شده به پر کردن فرمها یا نظارت بر سرعت خودروها بپردازند و مطمئن باشند که سیستم، محیط اطراف آنها را زیر نظر دارد و در صورت نزدیک شدن خطر بالقوهای وارد عمل خواهد شد.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
در واقع این سیستم با استفاده از دوربین دید پشت، سیستم هشدار ترافیک در تقاطعها و سیستمهای کمکی پارک خودرو منطقه پشت سر خودرو را در نظر خواهد گرفت. اگر در هنگام فعالبودن سیستم نظارت فردی به وسیلهنقلیه نزدیک شود، سیستم به راننده هشدار خواهد داد، همزمان درها را قفل کرده و شیشهها را به شکل خودکار بالا میکشد. دوربینها فرد یا چیزی را که به خودرو نزدیک شده، نشان خواهند داد و در نتیجه سرنشینان خودرو فرصت خواهند داشت تا در مقابل حملات احتمالی از خود به خوبی دفاع کنند. امکان خاموشکردن حالت نظارت در مکانهای پرتردد شهری که صدای دائمی حرکت میتواند در عملکرد آن اختلال ایجاد کند، پیشبینی شده است.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
متخصصان میگویند بسیاری از افسران پلیس که در جادهها و خیابانها مشغول انجام وظیفه هستند، در طول شب نیاز به سیستم نظارتی دارند که آنها را به موقع از خطرات آگاه کند. آنها میتوانند قربانی حمله مسلحانه یا یورش ناگهانی افرادی شوند که اصلا متوجه حضور آنها نشدهاند.
کارایی و ایمنی بالاتر
حالت نظارتی تنها تغییر مثبت در سدانهای فورد 2014 که مختص نیروهای پلیس طراحی شدهاند، نیست. تلاش شده بهرهوری این خودروها افزایش پیدا کند و سیستمها و بخشهای متعددی برای افزایش ایمنی به آنها اضافه شده است.
موتور مورد استفاده در این خودروها 6 سیلندر با گنجایش 3.5 لیتر است که میتواند با 25درصد کارایی بیشتر، مانند موتورهای 8 سیلندر و حتی بهتر از آنها عمل کند. بر اساس نیاز نیروهای پلیس دو نمونه از این موتور پیشبینی شده که یکی مدل استاندارد با قدرت 263 اسببخار است و دیگری که میتواند برای تعقیب و گریز در بزرگراهها مورد استفاده قرار بگیرد، موتور EcoBoost دوتوربویی با پاشش مستقیم سوخت است که در نهایت توانی معادل 365 اسببخار تولید خواهد کرد. جالب است بدانید مصرف سوخت این موتور و میزان انتشار گاز دیاکسیدکربن توسط آن با نمونه استاندارد برابر است.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
برای افزایش ایمنی این خودرو در طراحی آن مقاومت قسمت عقب خودرو در برابر برخورد با سرعت نهایی 120 کیلومتربرساعت پیشبینی شده و کیسههای هوای جانبی برای حفظ جان سرنشینان در شرایط واژگون شدن خودرو یا برخورد از پهلو با موانع در نظر گرفته شده است. علاوه بر استفاده از فناوریهای متعددی برای اطلاع از نقاط کور، دوربین دید عقب خودرو، سیستم کنترل پایداری الکترونیک و موارد دیگر، ترمزهای قویتر و چرخهای 18 اینچی فولادی کنترل خودرو در حین کاهش سرعت و ترمز را سادهتر خواهند کرد.
فورد که این سدانها را برای تحویل در سال 2014 آماده کرده، تصمیم دارد در قدم بعدی خودروهای شاسیبلند اختصاصی برای نیروهای پلیس را نیز طراحی کند.