مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

بر مبنای پیمایشی که اخیراً با توجه به گزارشهای اداره های بیمه و قوانین ترافیکی منتشر شده است، با بررسی ۳۲۳ هزار مشتری که از بیش از ۳۳۱ مدل ماشین استفاده میکرده اند، در ایالات متحده لکسوس ES300 بیشترین درصد نقض قوانین مربوط به سرعت را به خود اختصاص داده است. پیش از این، این مقام مربوط به سوبارو WRX بوده است که در آمار امسال، حتی جزء ده خودروی اول لیست هم نبود.هرچند ممکن است به نظر شما برسد که این راننده است که ماشین را، تند یا کند، میراند و هم اوست که جریمه را دریافت میکند؛ البته که این نظر شما صحیح است؛ اما نکتۀ جالب این پژوهش این است که وجود یک ارتباط معنادار را میان مدل ماشین و میزان تخلفات سرعت در آن مدل را به نمایش میگذارد؛ هرچند دشوار بتوان این ارتباط را «اثبات» کرد.
به عنوان نمونه، آمار این پیمایش نشان میدهد که خودروهای به نسبت گرانقیمتتر، میزان کمتری برگ جریمۀ سرعت دریافت کردهاند؛ این دسته شامل خودروهایی مانند Buick Encore، لکسوس IS350، آکورا ILX و کادیلاک ATS میشود. مثلاً تنها ۳ درصد از رانندگان بیوک به خاطر سرعت غیرمجاز جریمه شدهاند. با این حال، در میان رتبه های بالای این سلسله مراتب، هم خودروهای لوکس و هم خودروهای اقتصادی به چشم میخورد و این مسئله، مانع از ارائۀ یک فرضیۀ جامع در این مورد میشود.
در هر حال، این لیست بیست خودروی نخست بر حسب درصد دریافت جریمۀ سرعت در ایالات متحده در سال ۲۰۱۵ است:
۱- لکسوس ES 300، معادل ۳۳ درصد؛
۲- نیسان ۳۵۰ Z معادل ۳۳ درصد؛
۳- دوج Charger SE/SXT معادل ۳۲ درصد؛
۴- فولکس واگن Jetta GL، معادل ۳۱ درصد؛
۵- شورلت Monte Carlo LS/LT،معادل ۳۱ درصد؛
۶- مزدا ۳S، معادل ۳۰ درصد؛
۷- فولکس واگن GTI، معادل ۳۰ درصد؛
۸- دوج Stratus SXT، معادل ۳۰ دصد؛
۹- آکورا ۳٫۰s، معادل ۳۰ درصد؛
۱۰- تویوتا Tacoma، معادل ۳۰ درصد؛
۱۱- مزدا Tribute، معادل ۳۰ درصد؛
۱۲- سوبارو Impreza WRX، معادل ۳۰ درصد؛
۱۳- لکسوس LS 400، معادل ۳۰ درصد؛
۱۴- سوبارو Impreza 2.5l، معادل ۳۰ درصد؛
۱۵- مرسدس بنز C300 4 Matic، معادل ۳۰ درصد؛
۱۶- شورلت مالیبو ۲LT، معادل ۲۹ درصد؛
۱۷- لینکلن LS، معادل ۲۹ درصد؛
۱۸- فورد فیوژن S، معادل ۲۹ درصد؛
۱۹- مزدا ۳l، معادل ۲۹ درصد؛
۲۰- شورلت Tahoe K1500، معادل ۲۹ درصد.