یک خودرو با ترمزهای خوب و کنترل به موقع در شرایط حساس، میتواند در جلوگیری از وقوع یک تصادف مؤثر باشد. خودروهای کوچکتر و دارای شرایط اسپرتی بیشتر، عمدتاً در این زمینه عملکرد بهتری دارند و این در حالی است که تراکهای بزرگتر، امکان مانور زیادی ندارند. در این زمینه مهندسان سایت ConsumerReports برای خودروهای مختلف تستهایی انجام دادهاند که شامل قدرت مانور و مسافت ترمز تا توقف میشود.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ2013 Porsche Boxster S

تست «قدرت مانور» یک آزمون برای ماندن خودرو در مسیر است که طی آن راننده باید با یک حرکت سریع چپ و راست، بتواند از مسیر مانعهای مخروطی، بدون برخورد به آنها عبور کند. این آزمون شرایط عدم برخورد با یک مانع در ترافیک را شبیهسازی میکند که راننده باید از برخورد با مانع اجتناب کرده و دوباره به خط اصلی خود برگردد و در این بین، با چیز دیگری مانند خودروهایی که از روبرو میآیند، برخورد نکند. خودروها در این تست بدون استفاده پدال گاز و ترمز آزموده میشوند و بالاترین سرعت آنها تا جایی که با مانعهای مخروطی برخورد نمیکنند، ثبت میشود. راننده برای آزمودن سطح کنترل و امنیت خودرو در برخورد با موانع، به سرعت وارد پیچ تست شده و سعی میکنند بدون برخورد با موانع کنار از آن خارج شوند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگMercedes SLK 250CDI

تست دیگری که در این بررسی انجام شده، تست مسافت ترمز از سرعت ۹۶/۵۶ کیلومتر بر ساعت تا توقف کامل بوده که در هر دو شرایط مسیر خشک و مرطوب صورت گرفته است. خودروهای مورد آزمایش در این تست به یک ابزار اپتیکال اسکنر سطح جاده مجهز میشوند تا مسافت ترمز با دقت هرچهتمامتر ثبت شود. برای بررسی ترمزهای ضدّ قفل، از سطح خیس جاده نیز استفاده شده تا در شرایطی که چرخهای سمت چپ نسبت به چرخهای سمت راست، چسبندگی بیشتری پیدا میکنند، دقت بیشتری در نتایج بهدست آید. همچنین در تست، نحوه عملکرد پدال ترمز نیز در نظر گرفته شده است.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ2014 Porsche Panamera Turbo S

در این جا بهترین و بدترین عملکرد خودروها را در مسافت ترمز از ۹۶/۶ کیلومتر بر ساعت در سطح جاده خشک مرور میکنیم. همچنین در ادامه نتایج تست قدرت مانور نیز آمده است. در این تست، سرعت بیشتر، نشاندهنده ایمنی بیشتر خودرو است.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ2013 BMW M135i

تست مسافت ترمز
بهترین مدلها متر
پورشه باکستر (پایه) 34.14
مرسدس بنز SLK250 35.05
پورشه پانامرا S 35.36
شورولت کامارو 2SS کانورتیبل 35.66
فورد فیستا ST 35.97
ب ام و 135i 36.27
بدترین مدلها متر
کادیلاک اسکالاد (پایه) 48.16
فورد F-250 لاریات 47.85
تست قدرت مانور
بهترین مدلها kmh
ب ام و 135i 94.15
مزدا MX-5 میاتا گراند تورینگ 93.34
نیسان 370Z تورینگ 93.34
پورشه باکستر (پایه) 93.34
کادیلاک ATS لوکس 92.54
شورولت اسپارک 1LT 92.54
مینی کوپر S 92.54
فورد فیستا ST 91.73
مینی کوپر S کانورتیبل 91.73
بدترین مدلها kmh
فورد F-250 لاریات 66.79
مرسدسبنز GL350 بلو تک 71.62
تویوتا تاندرا SR5 71.62
شورولت سابربان LT3 72.42
جیپ رنگلر آنلیمیتد صحرا 72.42

pedal.ir