یک روز پس از آنکه ایساکو برای دفاع از مقام اولی خود در خدمات پس از فروش، به جمع خبرنگاران آمد، مدیر مهندسی و بازرسی خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد نیز میزبان رسانهها شد تا از نحوه و روند ارزیابی خدمات پس از فروش خودروسازان بگوید. طی دو هفته گذشته بحث شدیدی بین ایساکو و سایپایدک به عنوان شرکتهای خدمات پس از فروش ایران خودرو و سایپا در گرفته و هر یک از طرفین ادعا میکنند خودشان مقام اول را در خدمات کسب کرده اند. سایپاییها با استناد به همایشی که خود برگزار کرده اند، این ادعا را دارند و ایران خودروییها نیز با توجه به اعلام آمار اخیر شرکت بازرسی، خود را مستحق عنوان اولی میدانند.

شاید از پس همین ادعاها بود که مدیر مهندسی شرکت بازرسی نیز میزبان رسانهها شد تا بگوید روند ارزیابی عملکرد شرکتهای خدمات پس از فروش به چه شکل است.

سعید تاجیک با اشاره به اینکه امتیاز شرکتهای خدمات پس از فروش، براساس کیفیت خدمات، سرعت و هزینه خدمات و همچنین نتایج عملکرد تعیین شده است، گفت: 50 درصد امتیاز این شرکتها براساس نتایج عملکرد تعیین میشود که این بخش موضوع رضایتمندی مشتریان را در بر میگیرد. همچنین کیفیت خدمات سهم 25 درصدی، سرعت خدمات سهم 20 درصدی و هزینه خدمات نیز سهم 5 درصدی را در امتیاز شرکتهای ارائهدهنده خدمات پس از فروش خودرو دارا هستند.

تاجیک با بیان اینکه میزان مراجعه مشتریان به شبکه خدمات پس از فروش 66 درصد بیشتر از متوسط جهانی است، تاکید کرد: یکی از ایرادات اصلی در وضعیت ارائه خدمات توسط شرکتهای خودروساز در ارزیابی سال 91، مشکل تامین قطعات یدکی و کمبود در این زمینه است. این امکان وجود دارد که جمع تامین قطعه توسط این شرکتها در طول سال 91 به هدف تعیین شده رسیده باشد، ولی در واقع اجرای این طرح در برخی ماهها با تاخیر همراه بوده است.
وی در عین حال تاکید کرد که تعداد پذیرش خودروها در نمایندگیهای مجاز شرکتهای خودروساز در سال 90 معادل5.16 خودرو به ازای هر نمایندگی بود که این رقم در سال 91 به 15 خودرو در روز رسید. همچنین هر خودروی ایرانی سالانه 5.2 مرتبه به نمایندگیهای مجاز شرکتهای خودروساز مراجعه میکند که این رقم در دنیا 5.1 تا 75.1 مرتبه است. با توجه به این آمار شرکت بازرسی، اگر تعداد خودروهای حال حاضر در کشور را حدود 15 میلیون دستگاه بگیریم، ایرانیها در مجموع سالی 37 میلیون و 500 هزار بار به نمایندگیها و تعمیرگاهها مراجعه میکنند.