درود بر همراهان پارس تیونینگ


نفوذ روغن به بالای پیستون و سوختنآن رابا هوا و بنزین در اثر جرقه زدن شمع را می گویند. و علتهای روغن سوزی عبارتند از:الف) شکستن رینگهای پیستون

ب) خورده شدن جداره سیلندرج) لاغر شدن پیستون

د) خراب گیت و لاستیکهای آن(متعلقات سر سیلندر)علائم روغن سوزی عبارتند از:


الف) خروجی دود آبی رنگ از لوله اگزوز بصورت دائمی


*) اگر دود آبی در ابتدای گاز دادن از لوله اگزوز خارج شده و سپس قطع گردد. از خرابی گیت و لاستیکهای آن میباشد.(متعلقات سر سیلندر)


ب) داخل لوله اگزوز چرب می شودو وقتی دستمال کاغذی را در داخل لوله اگزوز قرار دهیم. دستمال کاغذی چرب می شود.
روغنی


ج) به دهانه شمع روغن می زند. و شمع را می شوزاند.(در اصطلاحی می گویند شمع خیس کرده(
نويسنده:محمد قربانعلي مربي مكانيك فني وحرفه اي كشور