نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8

موضوع: آشنایی باراهور

 1. #1
  اندازه نوشتار

  پیش فرض آشنایی باراهور

  باسلام خدمت همه عزیزان خانواده ی پارس تیونینگ...
  این تاپیک راه اندازی شده تا درباره ی پلیس راهورالبته تاحدودی آشنا بشیم ومواردی که در حین رانندگی ممکن هست مورد استفاده قرار بگیره رو دراینجا بازگو کنیم.این مطالب همگی مستندهستش واز زبان یکی از اساتیدبزرگ پلیس راهور جناب سرهنگ خزایی نقل شده.امیدوارم که بتونم حق مطلبو بجابیارم
  ...

  -لازم به ذکراست کپی برداری ازاین مطلب حتی با ذکرمنبع مجاز نمی باشد
  وپیگردقانونی دارد...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  **تعریف ترافیک**:
  ترافیک در لغت به معنی آمدوشدیارفت وآمدی باشدکه اگراین رفت آمد به راحتی انجام شود اصطلاحا" به آن ترافیک سهل وآسان ویاروان گویندواگراین رفتوآمدیاترافیک به کندی انجام شوداصطلاحا"به آن ترافیک سنگین یا راه بندان گفته میشود

  **اصول ترافیک**:
  امروزه دردنیا عوامل ترافیک به 4 دسته تقسیم می شود:
  1.آموزش
  2.اجرای مقررات
  3.مهندسی ترافیک
  4.شرایط محیطی واقلیمی


  * نکته*:در گذشته اصول ترافیک 3اصل بوده است که اصطلاحا"به آن مثلث ترافیک گفته می شدولی درسالهای اخیر اصل چهارم یعنی((شرایط محیطی واقلیمی))به این اصول نیزاضافه شده است

  -ارکان ترافیک دراصطلاح راهوراز3عنصرتشکیل می شود:
  1.انسان
  2.راه
  3.وسیله نقلیه


  *نکته*:درتصادفات بالاترین آماراشتباهات بخاطرانسان است

  ((((((ادامه دارد))))))
  ویرایش توسط حسین ترکاشوند : 12-23-2013 در ساعت 12:35 PM

 2. #2
  اندازه نوشتار

  پیش فرض

  **وظایف معاونت راهورناجا**:

  1.هدایت تخصصی واحدهای تابعه راهورمانندصدورگواهینامه و...

  2.برنامه ریزی درجهت انجام ماموریتهای خدماتی وتامین سلامت عبورومرور یاحمل ونقل

  3.تدوین رویه هاوصدوردستورالعملهای مربوطه

  4.ابلاغ قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی وارایه نظریه های کارشناسی درزمینه ماموریتها

  5بررسی مستمرقوانین ومقررات ودستورالعملهای موجود

  6.بررسی نیازهای ترافیکی وتعیین اقلام موردنیازاولویت ها

  7.مطالعه وتحققیق درزمینه های مرتبط بامقررات ووسایل تجهیزات مربوطه

  8.جمع آورهای آمارهای موردنیازباتجزیه وتحلیل ونگهداری آنهاواستفاده ازآنهادرطرحها ورویه ها ودستورالعملهای اجرایی

  9.تشکیل کمسیون عالی راهوربه منظوررفع ابهامات ومشکلات تخصصی

  10.جمه اوری اطلاعات لازمه پشتیبانی،نیروهای انسانی،ترافیکی وسایرآموزشی فنی

  11.برآوردپیش بینی اعتبارات لازم براساس نیازمندی ها

  12.بررسی نیازوانجام هماهنگی های لازم درزمینه تاسیس واحدهای اجرایی راهور درسطح کشور

  13.بررسی واقدامات لازم درجهت بهره گیری ازسیستمهای رایانه ایی در امورراهور

  14.برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم جهت ساخت پلاک وسایل نقلیه

  15.ارایه مشورتهای لازم به فرمانده ایی ناجا وهییت رییسه ناجا

  16.انجام سایر امورمحوله از سوی فرمانده یی ناجا وهیئت رییسه

  17.تهیه وتنظیم اجرایی طرحهای لازم در زمینه جلوگیری وکاهش تصادف وتخلفات رانندگی وتسهیل دررفت وآمد آموزش رانندگان


  (((((ادامه دارد))))

 3. #3
  اندازه نوشتار

  پیش فرض

  چگونگی جریمه ی راننده ی متخلف؟
  برابرماده 4قانون اخذجرایم،قانون گذار3حالت رادراین رابطه مشخص کرده است:
  1.تسلیمی:
  راننده وسیله ی متخلف درمحل حضورداشته ودراین حالت پلیس از راننده مدارک رانندگی را اخذ وپس ازپرکردن قبض اخطارراکه شامل مواردزیراست به وی تحویل می دهد :
  الف)مشخصات راننده متخلف ومشخصات گواهینامه ((محل صدوروشماره گواهینامه))
  ب)مشخصات وسیله نقلیه شامل،رنگ وشماره پلاک انتظامی
  ج)نوع ومحل تخلف
  د)تاریخ وزمان تخلف
  ذ)مشخصات افسرمربوط با قید کد


  2.الصاقی:
  وسیله نقلیه بدون حضور راننده ئرمحل تخلف متوقف شده است.دراین حالت قبض اخطار به مانندموارد فوق به جز((مشخصات راننده))تکمیل وکامل میگردد وبه وسیله نقلیه الصاق میشود

  3.دوبرگی:
  هنگامی که امکان متوقف کردن وسیله نقلیه امکان ندارد مانند عدم توجه راانده به فرمان پلیس،یادلایل دیگر،دراین صورت همانند روش بالا عمل نموده وفقط مشخصات راننده وگواهینامه درآن قید نمی شود وبرگه اخطار صادر می گردد


  نکته:
  درموردجرایم تسلیمی،اگرمتخلف ازگرفتن برگ اخطار سرباز زد اصطلاحا"به آن خودداری گفتهوهردوبرگ تحویل اجراییت می شود

  مهلت پرداخت قبض جریمه:
  برابرماده 5قانون رسیدگیبه تخلفات رانندگی مصوب اسفند89ازتاریخ مندرج در قبض جریمه 60روز می باشد

  نحوه اعتراض به جریمه صادره:
  برابرماده5،بایستی اعتراض ظرف مدت 60روز باذکردلایل وشواهد به اداره اجراییات راهورتسلیم واداره مربوطه حداکثرظرف 24ساعت ازوصول اعتراض بررسی را انجام داده ودرصورت غیرموجه دانستن اعتراض به مراتب معترض ابلاغ نماید.درصورت اصرار معترض،اداره اجراییات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی می رساند

  ((((ادامه دارد))))

 4. #4
  اندازه نوشتار

  پیش فرض

  حسین خان دوبرگی ها مهلت 60 روزه دارند ؟ یا فقط تسلیمی ها 2 ماه مهلت پردخت دارند ؟

  Persian Automotive Community and Discussion Board

  مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

  مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

 5. #5
  اندازه نوشتار

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط AmirH نمایش پست ها
  حسین خان دوبرگی ها مهلت 60 روزه دارند ؟ یا فقط تسلیمی ها 2 ماه مهلت پردخت دارند ؟
  فقط تسلیمی ها مهلت 2ماه دارند
  ویرایش توسط حسین ترکاشوند : 01-02-2014 در ساعت 08:59 PM

 6. #6
  اندازه نوشتار

  پیش فرض

  ماده 23قانون رسیدگی به تخلفات،درآمد جریمه هارابه شرح زیردرنظرگرفته است:
  1.جرایم درسراسرکشورمبلغ آن به خزانه داری کل واریز میشود وسپس به شرح زیر تخصیص می شود:
  الف)60%وزارت راه وترابری،درازشهرخا ومحدوده یشهرها وروستاها ودرشهربه شهرداری ها محل
  ب)15%راهورناجا
  ج)20%اعتباربه صندوقتامین خسارتهای بدنی
  د)5%جهت تبلیغات مربوطه((ارتقاع فرهنگ ترافیک))،

  اخذ گواهینامه:براساس ماده 10،افسران مجازند گواهینامه رانندگان متخلفی که مرتکب تخلفات 9گانه زیرشده اند،پس ازصدوراخطاریه وبادادن رسید اخذگواهینامه وجهت انعکاس تخلف درپرونده ی آنها،واحدصادرکننده گواهینامه ی راننده متخلف ،ارسال نمایند که این موارد عبارتنداز:
  1.سبقت غیرمجاز 2.سرعت غیرمجاز 3تجاوز به چپ 4.عبورازجهت ومسیرممنوع 5.عدم رعایت حق تقدم
  6.نقص فنی 7.عبوراز چراغ قرمز 8.عدم توجه فرمان پلیس راهور 9.دورزدن درنقاط غیرمجاز


  ((((((((((((ادامه دارد)))))))))))))

 7. #7
  اندازه نوشتار

  پیش فرض

  ماده 7قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی طبق جدول زیر همزمان باصدورقبض تسلیمی،شماره ونوع گواهینامه متخلف به راهورارسال شده تانمرات منفی مندرج دراین ماده برای متخلف ایجاد شود:

  1.هرگومه حرکات نمایشی(خودرویاموتورسیکلت): لاک شخصی 8نمره...................پلاک عمومی 10نمره

  2.تجاوزازسرعتمجاز50کیلومترد رشهر:پلاک شخصی 10نمره................پلاک عمومی 15نمره

  3.سبقت غیرمجازدرراه های دوطرفه:پلاک شخصی 5نمره.............پلاک عمومی 10نمره

  4.عبورازچراغ:پلاک شخصی5نمره.............پلاک عمومی 10نمره

  5.حرکت بطورمارپیچ:پلاک شخصی 3نمره.........پلاک عمومی 5نمره

  6.حرکت بادنده عقب درآزادراهها:پلاک شخصی 5نمره............پلاک عمومی 7نمره

  7.رانندگی درحالت مستی ومصرف داروهای روان گردان یا افیونی:پلاک شخصی 10نمره..........پلاک عمومی 20نمره

  8.عبورازمحل ممنوع:پلاک شخصی 4نمره.....پلاک عمومی 6نمره

  9.تجاوزبه چپ ازمحورراه:پلاک شخصی 5نمره.....پلاک عمومی 9نمره

  10.عبوروسایل نقلیه از پیاده رو:پلاکشخصی 5نمره.....پلاک عمومی 7نمره

  11.عدم رعایت حق تقدم:پلاک شخصی 3نمره.......پلاک عمومی 5نمره

  12.دورزدن درمحل ممنوع:پلاک شخصی 3نمره.........پلاک عمومی 5نمره

  13.استفاده ازتلفن همراه یاوسایل ارتباطی مشابه درحین رانندگی با سرعت 60km:پلاک شخصی 3نمره.....پلاک عمومی 5نمره

  14.نقص فنی موثر یانقص فنی درسامانه ی سیستم روشنایی درشهر:پلاک شخصی 3نمره.....پلاک عمومی 6نمره

  15.عدم رعایت ایمنی حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک:پلاک شخصی 8نمره......پلاک عمومی 8نمره

  16.رانندگی با وسیله ی نقلیه عمومی پیش از زمان مجاز:پلاک شخصی 0نمره....پلاک عمومی 5نمره

  17.عدم رعایت مندرج درگ.اهینامه ازقبیل استفاه ازعینک ویا سایرتجهیزات:پلاک شخصی 3نمره.......پلاک عمومی 7نمره

  18.عدم توجه به فرمان ایست یاپرچم مراقبین عبورومرورپلیس مدارس:پلاک شخصی 3نمره...........پلاک عمومی 5نمره

  19.عدمرعایت مقررات حمل بار:پلاک شخصی 5نمره.......پلاک عمومی8نمره

 8. #8
  اندازه نوشتار

  پیش فرض

  -چناچه متخلف دارای 30 نمره منفی باشد،گواهینامه ازضبط((3ماه))ودرپایان مدت باپرداخت 40000تومان گواهینامه به او داده می شود
  -چناچه 35نمره منفی به 30 نمره قبل اضافه شود،گواهینامه او به مدت((6ماه)) ضبط وپس از انقضا به مبلغ 60000تومان جریمه می شود
  -چناچه 30 نمره منفی به 65نمره قبلی اضافه شود گواهینامه ازباطل وپس از گذشت 1سال پس از طی دوره آموزشی و100000تومان جریمه می تواندگواهینامه جدیداخذنماید.


  (((پایان)))

کاربران پارس تیونینگ را با جستجو کلمات زیر پیدا کرده اند :

جریمه دوبرگی

جریمه دوبرگی یعنی چی

جریمه دو برگی

تخلف دو برگی چیست

منظور از جریمه دو برگی چیست

دوبرگی چیست

جریمه دو

جریمه دو برگی چیست

جریمه های دوبرگی

معنی جریمه دو برگی

منظور از جریمه دوبرگی

جریمه الصاقی چیست

جریمه تسلیمی چیست

جریمه دوبرگی یعنی چه ؟جريمه دوبرگي جریمه دوبرگی چیستتفاوت جریمه های الصاقی دوبرگی و تسلیمیتفاوت جریمه الصاقی و دوبرگیخلافی تسلیمی یعنی چهبرگ جریمه دو برگیجریمه رانندگی دو برگی چیستتعریف جریمه دو برگیدوبرگی الصاقی تسلیمیجریمه های تسلیمیتماس باراهورجرایم دوبرگیتفاوت جریمه های الصاقی و تسلیمیتخلف دوبرگی یعنی چیجریمه دوبرگی یهنی چهمعنای دو برگی در جرایم راهنمایی ورانندگیجریمه دو برگه یعنی چهدو برگی جریمه چیستقبض جریمه دو برگی چیستجریمه دو برگی چیست؟تفاوت جرایم دوبرگی والصاقیدو برگی جریمه رانندگیجریمه ی دوبرگی تفاوت انواع جریمه های تسلیمی و الصاقی و دوبرگیتفاوت جریمه الصاقی با تسلیمیجریمه رانندگی دوبرگی چیستتخلف دو برگی چیست؟تخلف دوبرگیالصاقیجریمه دوبرگی راهنمایی و رانندگیدوبرگی در خلافی یعنی چیمعنی جریمه الصاقیمنظور از جریمه دو برگیشرح تخلفدوبرگى يعنى چهمبلغ جریمه دو برگیخلافی دو برگی

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •