به گزارش پارس تیونینگ به نقل از باشگاه خبرنگاران، بازار خبر ؛ خیابان دوم، کوچه اول، سمت راست، پلاک 3، واحد 2. یک آدرس خوب، یک مسافرت خوب را تضمین میکند.

اما برای پیمایش از یک شهر به شهر دیگر نمیتوان روی آدرس های شفاهی و سنتی حساب خاصی باز کرد.
استفاده از یک مکانیزم کامپیوتری هوشمند که مسیرها را توسط انبوهی از ماهوارهها رصد میکند، ایده خوبی به نظر میرسد. تا حدی که بسیاری از خودروهای امروزی GPS را به عنوان یک استاندارد و نه آپشن روی کنسول خود قرار میدهند.
در نظر داشته باشید که آنتیدهی یک رهیاب ماهوارهای به کیفیت لوازم ساخت آن بستگی دارد. تاخیر در پاسخگویی یکی از ایرادهای رایج در رهیابهای کم کیفیت است.
الزاماً هر سیستم GPS قرار نیست مجهز به مانتیور و نقشههای گرافیکی باشد. بسیاری از اتوبوسها برای تعیین مکان و میزان سرعت خود از چنین ساز و کاری استفاده میکنند.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ