درود بر همراهان پارس تیونینگ


اساس كار سيستم سوخت رسانيPT(کومینز) بر پايه تغييرات فشار (PRESSURE)و زمان(TIME)استوار است.

مفهوم تغييرات فشار و زمان عبارتست از:

تغييرات فشار مربوط به سوخت تحويلي به انژكتورها و تغييرات زمان مربوط به زمان ورود سوخت به انژكتور که هر دو عامل فشار و زمان تعيين كننده مقدار سوخت ارسالي به موتور است.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

در این مدار،پمپ فشار ضعیف سوخت را از باک کشیده و پس از فیلتر کردن به انژکتورها می رساند،در انژکتور سوخت توسط پلانچر،نیروی اسبک،میل تاپیت و میل بادامک تحت فشار قرار گرفته و با فشار زیاد به سیلندر تزریق می شود.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

اجزا سیستم سوخت رسانیPT :


  • تانک سوخت
  • پمپ دنده ای
  • گاورنر
  • دریچه گاز
  • شیر قطع کن
  • انژکتورهاگاورنر:


  • قطعات دوار در گاونر که شامل دو وزنه دوار می باشد بروی یک شفت سوار شده است و بوسیله چرخ دنده های داخل مجموعه پمپ سوخت به گردش در می آید.نیروی گریز از مرکز باعث می شود وزنه ها حول پین های که وزنه ها را به حامل متصل ساخته چرخیده و از هم باز شود.حرکت به سمت خارج وزنه ها پلانجر را به سمت راست و در مقابل نیروی فنرهای گاورنر حرکت می دهند .


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


دریچه گاز(کنترل کننده گاز)


  • دریچه گاز راننده را قادر می سازد تا بطور دلخواه سرعت موتور را بین دور درجا و ماکزیمم دور،بسته به شرایط سرعت و بار تغییر دهد.مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

شیر قطع کن:


  • سوخت عبوری از دریچه گاز از طریق شیر قطع کن به مجرای سوخت تعبیه شده در سر سیلندر و انژکتورها جریان می یابد.شیر قطع کن برای قطع جریان سوخت به انژکتورها و خاموش کردن موتور به کار می رود.
  • در صورت خرابی در سیستم برقی می توان سوپاپ شیر را با تغییر وضعیت پیچ تنظیم از نشیمنگاه بلند کرد


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

گردآورندگان : مهندس اميرعباس زماني , مهندس جواد قاسمی