اساس كار:
یک سیستم تزریق سوخت با کنترل الکترونیک است که سوخت را بصورت تناوبی به داخل منیفولد ورودی تزریق می کند این سیستم از هیچ طریق با موتور ارتباط مکانیکی ندارد
هواي ورودي به موتور، از اندازه گير هوا يا دبي سنج عبور كرده و با انحراف دريچه آن، علائم الكتريكي مناسبي به واحد كنترل ارسال مي دارد. دريچه گاز نيز داراي سنسور تعيين وضعيت بوده كه مقدار باز بودن آن به واحد كنترل گزارش مي شود. انژكتورها مگنتي هستند و در صورت فعال بودن انژكتور، سوخت متناسبي را به داخل مانيفولد هوا روي دريچه گاز تخليه مي كنند. انژكتورها نسبت بهم موازي قرار داشته و داراي فشار ثابتي هستند. كه بين 5/2 تا 5/3 اتمسفر مي باشد مقدار سوخت تزريق شده به زمان باز بودن انژكتورها بستگي دارد. در هر انژكتور يك رگلاتور كنترل فشار بكار رفته است كه از نوع ديافراگمي فنردار بوده و وظيفه دارد فشار تزريق در انژكتورها را ثابت نگهدارد.

دستگاه اندازه گير هوا:
جريان هواي ورودي موتور از اندازه گير هوا عبور مي كند، با عبور هوا صفحه اندازه گير منحرف شده و فنر برگشت دهنده آن متراكم مي شود. انحراف اين صفحه در پتانسيومتر حركت به وجود آورده و تغيير ولتاژي در مدار آن توليد مي شود اين تغيير ولتاژ طول زماني پالس هاي الكتريكي در واحد كنترل را تغيير مي دهد. سنسور حرارت سنج هوا نيز وجود دارد كه تغييرات وزن مخصوص هوا با تغييرات دما را مشخص مي كند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
اجزاء سيستم L-Jetronic:
1. پمپ سوخت الكتريكي
2. فيلتر سوخت
3. تنظيم كننده فشار سوخت
4. انژكتور
5. سنسور جريان هوا
6. سوئيچ گرمايي
7. تنظيم كننده هواي كمكي
8. سوئيچ سوپاپ دريچه گاز
9. سنسور لامبدا (
Lambda)
10.
ECU

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

طريقه پاشش انژكتورها در سيستم L-Jetronic :
دلكو در اين سيستم داراي دو دست پلاتين مي باشد، يك دست پلاتين مانند دلكوهاي معمولي مربوط به قطع و وصل مدار اوليه و دست دوم مربوط به علامت دادن به دستگاه الكترونيكي مي باشد. هرگاه اين پلاتين ها جريان الكتريكي در مدار توليد كنند. دستگاه كنترل مركزي نصف انژكتورهاي موتور را فعال مي كند.

حسگر فشار سنج هوا:

در اين حسگر از دو كپسول توخالي روي محور آن وجود دارد كه داخل كپسولها خلا نسبي وجود دارد. در فشار زياد محيط سطوح خارجي كپسولها مقعر و در فشار كم محيط سطوح خارجي آنها محدب مي شود. حركت ناشي از انبساط و انقباض كپسولها ميله مياني را حركت داده و در سيم پيچ آن ولتاژي القاء مي شود تغيير حوزه و ايجاد ولتاژ در آن علامتي به دستگاه كنترل كننده الكتريكي ارسال مي كند.


تهیه کنندگان: حبیب اله فتح آبادی- مجتبی سنائی