به گزارش واحد مرکزی خبر، سید محمد کریمی امروز با تاکید بر اینکه همه شرکت های بیمه موظفند بر اساس نرخ نامه ای که به انها ابلاغ شده است ، خدمات بیمه ای خود را ارائه کنند، گفت: بر اساس نرخ نامه جدید، وسایل نقلیه موتوری به پنج گروه خودروهای سواری ، موتورسیکلت، خودروهای بارکش، خودروهای عمومی و دیگر خودروها تقسیم شده که نرخ فروش بیمه نامه انها به این شرح است:

خودروهای سواری

- خودروهای کمتر از چهار سیلندر 5 میلیون و 47 هزار و 920 ریال

- پیکان ، پراید و سپند 5 میلیون و959 هزار و 350 ریال

- سایر چهار سیلندرها 7 میلیون و 11 هزار ریال

- بیش از چهار سیلندر 7 میلیون و 852 هزار و320 ریال.

بر اساس نرخ نامه بیمه مرکزی مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس ، تاکسی ، کرایه و مسافر کش شخصی درون شهری 20درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون شهری 35 درصد بیشتر از حق بیمه سواری مشابه است.

موتورسیکلت

- موتورسیکلت گازی یک میلیون و261 هزار و 980 ریال

- موتورسیکلت یک سیلندر یک میلیون و 542 هزار و 420 ریال

- موتورسیکلت دوسیلندر به بالا یک میلیون و 682 هزار و 640 ریال

- دنده ای دارای سه چرخ یک میلیون و 822 هزار و 860 ریال

خودروهای بارکش

- تا یک تن 6 میلیون و 169 هزار و 680 ریال

- یک تا سه تن 7 میلیون و 431 هزار و 660 ریال

- سه تا پنج تن 9 میلیون و 394 هزار و 740 ریال

- پنج تا 10 تن 12 میلیون و 58 هزار و 920 ریال

- 10 تا 20 تن 14 میلیون و 22 هزار ریال

- بیش از 20 تن 14 میلیون و863 هزار و 320 ریال.

در نرخ نامه جدید بیمه مرکزی امده است در صورتی که وسیله نقلیه باری برای حمل مواد منفجره استفاده شود پنجاه درصد اضافه می شود و چنانچه برای حمل سوخت استفاده شود 25 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.

خودروهای عمومی

- با ظرفیت 7 نفر با احتساب راننده 14 میلیون و 442 هزار و 660 ریال

- با ظرفیت9 نفر با احتساب راننده 14 میلیون و 863 هزار و 320 ریال

- ون با ظرفیت10نفر با راننده 15 میلیون و 73 هزار و 650 ریال

- مینی بوس 16 نفری با راننده 18 میلیون و 509 هزار و 40 ریال

- مینی بوس 21 نفری با راننده 19 میلیون و 210 هزار و 140 ریال

- اتوبوس27 نفری با راننده وکمک 28 میلیون و 324 هزار و 440 ریال

- اتوبوس40نفری با راننده و کمک 35 میلیون و 615 هزار و880 ریال

- اتوبوس44نفری با راننده و کمک 37 میلیون و 859 هزار و 400ریال.


بر اساس اعلام بیمه مرکزی رانندگان با احتیاط از تخفیف های ویژه ای متناسب با مدتی که از حق بیمه خود استفاده نکرده اند، برخوردار می شوند که این تخفیف برای سال دوم 10 درصد ، سال سوم 15 درصد، سال چهارم 20درصد ، سال پنجم 30 درصد ، سال ششم 40 درصد ، سال هفتم 50 درصد ، سال هشتم 60 درصد و سال نهم و بعد از ان 70 درصد خواهد بود.

در نرخ نامه جدید بیمه مرکزی با اشاره به اینکه از رانندگان حادثه ساز و خطر افرین نیز حق بیمه بیشتری دریافت می شود، امده است : بیمه گر موظف است هنگام صدور بیمه نامه به ازای هر بار تخلف حادثه ساز وسیله نقلیه که طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی در دوره یک ساله قبل از صدور بیمه نامه صورت گرفته باشد ، دو درصد و در مجموع 16 درصد به حق بیمه مربوط اضافه کند.

همچنین حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای خودروهای سواری 456 هزار ریال ، اتوبوس و بارکش یک میلیون و 520 هزار ریال و موتورسیکلت 380 هزار ریال است که به بیمه نامه شخص ثالث اضافه می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، بر اساس قانون به حق بیمه هر وسیله نقلیه مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.