به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از مهر سیدجواد احمدی گفت: بعد از طی جلسات و تفاهمات به عمل آمده سازمان حمایت با شرکتهای ایران خودرو، سایپا و بیمه مرکزی، خودروسازان موظف شدند که در فرمهای فروش خودروهای صفر کیلومتر، موضوع انتخاب شرکتهای بیمه صادرکننده بیمهنامه شخص ثالث را درج کنند.
مدیرکل دفتر خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: با توجه به تفاهمات بعمل آمده؛ برای تسریع در اجرایی شدن این موضوع و افزایش شرکتهای صادرکننده بیمهنامه شخص ثالث خودروهای صفر کیلومتر، مقرر شد دو شرکت ایرانخودرو وسایپا حداکثر تا پایان آذرماه 1391، با اطلاعرسانی کافی و طراحی سیستمهای صدور بیمهنامه در نمایندگیهای فروش و سایتهای اینترنتی، شرایط لازم را برای خریداران فراهم نمایند.
وی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل صادره؛ زمان صدور بیمهنامه شخص ثالث خودرو صفر کیلوتر بر مبنای صدور فاکتور فروش خودرو محاسبه و این زمان تا تحویل خودرو به مشتریان در سراسر کشور، نباید حداکثر از 15روز تجاوز کند. احمدی ادامه داد: در غیر این صورت شرکتهای خودروساز موظف به صدور الحاقیه بیمهنامه شخص ثالث هستند.
وی افزود: این در حالی است که بیمهگذاران قادرند از این پس از تخفیف بیمه‎نامه شخص ثالث سالهای گذشته بهره برده و راهکارهای اجرایی این امر نیز با هماهنگی بیمه مرکزی و اطلاعرسانی لازم در نمایندگانی فروش و سایتهای اینترنتی این شرکتها مهیا است.