شرکت بیمه نوین به عنوان اولین شرکت بیمه خصوصی اقدام به ارائه بیمه «افزایش و افت قیمت خودرو» کرده است.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به نقل از اقتصاد آنلاین غلامعلی غلامی مدیرعامل شرکت بیمه نوین گفت: شرکت بیمه نوین به عنوان اولین شرکت بیمه خصوصی که موفق به کسب گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرفکنندگان در کشور شده است، با هدف ارتقای اصل مشتریمداری و شناسایی نیاز مشتریان و نیز تنوع بخشی به خدمات بیمهای خود با بهرهگیری از تجربه کارشناسان خویش، اقدام به طراحی دو پوشش جدید بیمهای در رشته بیمه بدنه اتومبیل کرده است.
این دو پوشش عبارتند از بیمه افزایش قیمت اتومبیل که در روزهای اخیر در بازار اتومبیل شاهد آن هستیم و نیز بیمه افت قیمت اتومبیل که پس از وقوع حادثه و خسارت برای دارندگان اتومبیل حادث میشود.