تهران هوا سرد و خشن است و حقایقی غیرقابلانکار دربارهی لاستیکهای زمستانی وجود دارد. اگر دمای هوا در مکانی که زندگی میکنید به زیر ۷ درجه سانتیگراد رسید موقع استفاده از این لاستیکهاست.
بله حتی تراک یا شاسیبلند دو دیفرانسیل شما باید به لاستیکهای زمستانی مجهز باشد. خودروی شما چهارچرخ محرک خوانده میشود نه چهارچرخ متوقف!
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
و پیش از آنکه به رانندگی خوب افتخار کنید باید بدانید که فاکتورهای فراوانی در یک رانندگی در جاده دخیل هستند و یکی از آنها برف است. به یاد داشته باشید که منظور ما لاستیکهای زمستانی است نه لاستیکهای برفی. حتی در مسیرهای خشک نیز لاستیکهای زمستانی کشش بهتر را از طریق جنس نرمتر لاستیک مهیا میکنند.

زمانی که لاستیکهای خود را با تغییر فصل عوض میکنید توصیههایی لازم است که ما آنها را برای شما تدارک دیدهایم.
امن و هوشیار باشید
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
خواه لاستیکهای خود را در یک فروشگاه عوض کنید و خواه این کار را در خانه انجام دهید، این موضوع اهمیت دارد که کار موردنظر را با ایمنی و با استفاده از ابزار صحیح به سرانجام برسانید. اگر لاستیکها را در خانه تعویض میکنید استفاده از جکهای کفی برای تحمل وزن خودرو ضروری است. بهتر است که در ابتدا تنها یک بخش از خودرو را بلند کرده و لاستیک آن بخش را تعویض کنید. با استفاده از آچار چرخ و در دو مرحله پیچها را باز کرده و لاستیک را خارج کنید.

شرایط چرخها و لاستیکهای خودرو را بررسی کنید
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
این موضوع دربارهی هر دو نوع لاستیک صدق میکند. استفاده از لاستیکهای زمستانی باعث افزایش طول عمر هر دو مجموعهی لاستیکها خواهد شد هرچند سائیدگی هنوز هم وجود خواهد داشت. سایش معمولی با سرعتی یکسان و معمولاً در کل لاستیک دیده میشود درحالیکه ساییدگی ناصاف به علت مشکلات سیستم تعلیق و تنظیم نبودن باد لاستیکها در یکطرف دیده شود.

برچسبگذاری لاستیک در حال اتمام
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
زمانی که لاستیک شما به پایان عمر خود نزدیک میشود فراموش نکنید که آنها را برچسبگذاری کنید. تکه نوشتهای ساده مثل چپ جلو و یا راست عقب میتواند راهکار مناسبی باشد؛ و فراموش نکنید وقتی میخواهید دوباره از مجموعه لاستیکها استفاده کنید با این راهکار خواهید دانست که کدام لاستیک باید عوض شود. همچنین چرخاندن لاستیکها نیز در طی چند ماهی که استفاده نمیشوند اهمیت دارد.

بازدیدی بصری از خودرو داشته باشید
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
برای تشخیص برخی مشکلات خودروی خود مجبور نیستید که به مکانیک مراجعه کنید. زمانی که لاستیکها را تعویض میکنید دیدی دقیق به سیستم تعلیق و ترمز بیندازید تا ایرادات احتمالی را بیابید. قطعاتی مثل لولههای ترمز، بوشها و… را برای تشخیص شکستگیها و نشتیهای احتمالی بررسی کنید.

لاستیکها را بهطور مناسب نگهداری کنید
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

زمانی که لاستیکها را تعویض نمودید طرز نگهداری صحیح از لاستیکهای استفاده نشده اهمیت دارد. مطمئن شوید که لاستیکها تمیز هستند و قبل از اینکه آنها را داخل کیسههای غیرقابل نفوذ به وسیله هوا قرار دهید از خشک شدن آنها اطمینان حاصل نمایید. این کار عمر لاستیکها را افزایش میدهد. لاستیکها را در مکانی خشک و خنک و تا حد امکان دور از نور مستقیم خورشید قرار دهید.