درود بر همراهان پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

دوستان مطمئنا همتون تاحالا به یه سری اعداد روی لاستیک خودروتون بر خوردید
خب اینا چین؟ اینا در حقيقت شناسنامه لاستيك خودرو هستند.

الف) اندازه تاير

اندازه لاستيك خودرو با علائمي همچون4P185/60R13 نشانداده ميشود. که بدین معنی میباشد:
P= تاير خودروي شخصي
185= پهناي تاير (برحسب ميليمتر)
60= نسبت ارتفاع ديواره لاستيک به پهناي آن (برحسب ميليمتر)
R= راديال
14= قطر رينگ (بر حسب اينچ)

ب)حد بارگذاري

اين عدد نماينده حداكثر وزني است كه تاير ميتواند تحمل كند، هنگامي كه حداكثر مقدار مجاز فشار را داشته باشد و بين صفر تا 279 متغير است. براي خودروهاي شخصي، عدد حد بارگذاري بين 75 تا 105 است. براي مثال، حد بارگذاري براي خودروي پرايد 76 و معادل 400 كيلوگرم بار است، یعني اين تاير هنگامي كه حداكثر فشار باد مجاز را دارد (بخش "و" را ببينيد)، حداکثر 4 درصد كيلوگرم را ميتواند حمل کند. توجه داشته باشيد هرگز لاستيكي را كه حد بارگذاري آن كمتر از میزان توصیه شده از سوی سازنده خودروست، روي رينگ نصب نکنید.

ج) علامت حداكثر سرعت قابل تحمل

حداكثر سرعتي كه لاستيك ميتواند تحمل كند، با يك حرف از A تا Z بيان ميشود. براي مثال روي جداره تاير خودروي پرايد، نماد H براي سرعت درج شده كه نشان میدهد هنگامي كه تاير داراي فشار بار و بارگذاري مناسب است، حداكثر توان حركت 320 كيلومتر در ساعت را داراست. واضح است اگر تايري تحت تأثير حداكثر سرعت واقع شود اما فشار باد آن تنظيم نباشد و يا اضافه بار روي آن را اعمال شود، آسيب میبیند و يا ممكن است بتركد.

د) تاريخ ساخت لاستيك

كليه لاستيكها داراي تاريخ ساخت روي جداره خود هستند كه با چهار رقم نشان داده میشود. دو عدد اول نشاندهنده هفته ساخت و دو رقم بعد سال ساخت لاستيك هستند. براي مثال عدد "1607" نشان ميدهد اين لاستيك در هفته شانزدهم سال 2007 ميلادي توليد شده است. امروزه همراه لاستيكهاي نو خارجي، يك كارت دريافت ميكنند كه پس از وارد كردن مشخصات بايد به آدرس شركت سازنده پست شود يا لاستيك را از طريق اينترنت، ثبت میکنند تا هرگونه كاركرد نامناسب بعداً قابل پيگيري باشد.

ه) تركيبات سازنده تاير
اين بخش، مواد سازنده لاستيك را توضيح ميدهد. مثال:TREAD PLIES=1-P
LY POLYESTER+2 STEEL يعني رويه تاير مركب از يك رويه پلياستري همراه دو لايه سيم فولادي است.

و) حداكثر فشار باد و بار تحميلي به تاير
عددي كه در مقابل عبارت "حداكثر فشار باد" روي تاير درج میشود، مربوط به فشار بادي است كه بايد لاستيك داشته باشد، وقتی شما ميخواهيد حداكثر بار قابل تحمل را روي آن تحميل كنيد. اين عدد، مقدار فشار باد توصيه شده براي استفاده نرمال نيست. مقدار توصيه شده فشار باد تايرها روي يك پلاك كه معمولاً در لبه داخلي يكي از دو درجلو نصب ميشود، نوشته شده است. اگر آن را نيافتيد، به دفترچه راهنماي خودرو مراجعه کنید.