مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
x Driveبه چه معناست؟
زمانی که یکی از خودروهای بامو جزو خانواده xDrive است بدین معناست که نیروی تولیدی توسط پیشرانه به هر چهار چرخ منتقل میشود. برخلاف سیستم قدیمی که نیروی گشتاور به صورت ثابت بین چرخها منتقل میشد، به کمک سیستم x Drive این نیرو بین چرخها به صورت متغیر منتقل خواهد شد. x Drive به سیستمهای ABS و DSC متصل است و به عنوان مثال اگر این دو سیستم لغزیدن یک چرخ را تشخیص دهند، سیستم x Drive به سرعت دست به کار میشود و با تقسیم گشتاور، این مشکل را حل خواهد کرد.
این سیستم در مدلهای X1، X3، X5 و X6 به صورت استاندارد استفاده میشود اما در بامو سری3 ازسال 2003، بامو سری 5 از سال 2005، سری 6 از سال 2012 و در سری 7 از سال 2010 میتوان این سیستم را به صورت آپشن نصب کرد.
در سالهای اخیر، بامو این سیستم را روی تمامی مدلها پیاده کرده است و در رقابت با حریفان خود یعنی سیستم 4Matic (محصول مرسدسبنز) و Quatrain (محصول آئودی) بهتر عمل کرده است.
سیستم DPC که مخفف Dynamic Performance Control است نیز به همراه سیستم x Drive کار میکند و به کمک این سیستم نهتنها نیرو به دیفرانسیل جلو و عقب بلکه به چرخهای چپ و راست نیز به صورت متغیر و جداگانه وارد خواهد شد تا پایداری خودرو را بیشتر کند. DPC با توزیع نیرو و کنترل سرعت چرخیدن چرخها، باعث پایداری بیشتر در مواقع ضروری نیز خواهد شد. اولین سیستم DPC روی سری 6 نصب شده است که از سال 2008 راهی بازار شده بود.
قبل از x Drive بامو سیستم 4WD را به صورت آپشن روی سری 3 و سری 5 در دهه 80 میلادی نصب میکرد که نیرو را به صورت ثابت 38 درصد به چرخهای جلو و 62 درصد به چرخهای عقب میکرد.